Spłaty od klientów KRUKa na portfelach własnych wyniosły w 2017 roku 1,4 mld złotych, o 38...