W 2015 roku spłaty z portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę KRUK wyniosły 825 mln zł, czyli...