27/04/2017

Zysk netto KRUKa wzrósł o jedną trzecią do ponad 80 mln złotych

Grupa KRUK, polski lider rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku:

  • Zysk netto Grupy KRUK w 1 kw. 2017 roku wyniósł 80,1 mln złotych (+32 proc. rok do roku) i był rekordowy w historii działalności. KRUK w 1 kwartale zrealizował niemal jedną trzecią wyniku netto z całego 2016 roku.
  • Grupa KRUK zainwestowała 213,5 mln złotych (+234 proc. rok do roku) w 15 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 3,8 mld złotych. Łącznie 90 proc. inwestycji pochodziło z zagranicy - Rumunii, Czech, Słowacji, Niemiec i Włoch.
  • Spłaty od klientów z pakietów własnych wyniosły 309,3 mln złotych (+42 proc. rok do roku). Po raz pierwszy w historii spłaty z rynków zagranicznych były wyższe niż w Polsce.
  • W 1 kw. 2017 roku zarząd KRUKa podjął decyzję o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy w wysokości 2 zł na akcję (w sumie około 37,5 mln złotych) z zysku za 2016 rok. Decyzja zostanie podjęta 15 maja 2017 roku.
  • W 1 kw. 2017 roku akcje KRUKa zostały zakwalifikowane do prestiżowego indeksu WIG30 i znajdują się na ścisłej liście rezerwowej do WIG20. Już po zakończeniu kwartału, kapitalizacja spółki po raz pierwszy w historii przekroczyła 5 mld złotych.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 1 kwartał 2017 roku

(w mln zł)

1kw. 2017

1kw. 2016

r/r

2016

kw./r

Przychody

254,2

160,7

58%

783,4

32%

EBIT

121,3

70,2

73%

349,0

31%

EBITDA gotówkowa*

201,9

142,4

42%

630,0

32%

Zysk netto

80,1

60,9

32%

248,7

32%

ROE kroczące

20,3%

25,1%

-

24,3%**

-

(*) EBITDA gotówkowa = EBIT + spłaty z portfeli własnych - przychody z portfeli własnych
(**) bez uwzględnienia emisji 1 mln nowych akcji o wartości 215 mln zł w grudniu 2016 roku

Zobacz prezentację wynikową KRUKa za 1kw. 2017r.

- Świetny początek roku istotnie przybliżył nas do realizacji założeń na cały 2017 rok. Pierwszy kwartał upłynął pod znakiem doskonalenia efektywności operacyjnej, bardzo wysokich jak na początek roku inwestycji oraz dalszego rozwoju na rynkach Europy Zachodniej. Inwestycje dokonane poza Polską stanowiły aż 90 procent łącznej kwoty, a spłaty od klientów ponad 50 procent. Spodziewam się utrzymania tego trendu, ponieważ budowa organizacji w nowych krajach wciąż trwa. Prowadzimy intensywną rekrutację we Włoszech i Hiszpanii, w efekcie czego na koniec kwartału zatrudnialiśmy już ponad 200 osób tylko w tych dwóch krajach. Wierzę, że każdy kolejny miesiąc naszej pracy będzie uwalniał dodatkowy potencjał, który tkwi w nowych rynkach - powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Nowe inwestycje i rozwój geograficzny

W pierwszym kwartale 2017 roku Grupa KRUK kupiła 15 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 3,8 mld złotych za cenę 213,5 mln złotych. To o 234 procent więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku oraz 17 procent wyniku z całego 2016 r. 90 procent inwestycji pochodziło z zagranicy - Rumunii, Czech, Słowacji, Niemiec i Włoch.

KRUK dokonał największej, pojedynczej inwestycji we Włoszech, kupując portfel 73 tysięcy spraw od Banca IFIS. Od wejścia na rynek do końca pierwszego kwartału 2017 roku, Grupa KRUK zainwestowała już łącznie 458,3 mln zł w detaliczne, niezabezpieczone portfele wierzytelności od największych banków w kraju.

- Nasza dywersyfikacja geograficzna nabiera rozpędu - instytucje finansowe w całej Europie przejawiają rosnącą skłonność do sprzedaży portfeli wierzytelności. Europejski Bank Centralny w ostatnich miesiącach sugerował, że jego priorytetem na 2017 roku będzie znalezienie rozwiązania dla problemu tak zwanych „złych długów”. Jest to konieczne, ponieważ ich wysokie poziomy grożą stabilności dla systemu bankowego na całym kontynencie. Jesteśmy gotowi na tę ofensywę. Nasze szerokie portfolio geograficzne i produktowe pozwala brać udział w licznych przetargach i dokonywać najlepszych inwestycji. Wsparciem jest też nasza efektywna struktura finansowania oraz miejsce w bilansie na kolejne inwestycje. Ze wskaźnikiem długu netto do kapitałów własnych na poziomie 1,1x jesteśmy najmniej zadłużoną spółką w całej europejskiej branży - powiedział Piotr Krupa.

Najwyższe spłaty w historii

Spłaty od klientów z pakietów własnych wyniosły w 1 kwartale 2017 roku 309,3 mln złotych i były wyższe o 42 proc. rok do roku oraz o 6 proc. od wyniku 4 kwartału 2016 roku. Był to rekordowy kwartał w historii, na który złożyły się rosnący portfel dobrych inwestycji oraz sprzyjająca sytuacja makroekonomiczna. Po raz pierwszy w historii, spłaty z rynków zagranicznych były wyższe niż w Polsce. Z tych największy udział miała Rumunia, gdzie KRUK jest liderem rynku, ale swój ważny wpływ miały również nowe rynki Europy Zachodniej, czyli Włochy, Niemcy oraz Hiszpania.

Planowana wypłata dywidendy

28 marca zarząd KRUK S.A. podjął decyzję o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł na akcję (w sumie około 37,5 mln złotych) ze skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2016 roku. W pozostałej części zysk netto przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy. Jeśli akcjonariusze zaakceptują rekomendację, będzie to trzeci rok wypłaty dywidendy z rzędu.

Zdaniem zarządu, wypłata i wysokość tej wysokości nie będzie miała wpływu na nadrzędne plany dalszego rozwoju Grupy. Uwzględnienia zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji w kolejnych latach oraz aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową. W dniu 29 marca Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny rekomendacji. Decyzję o wypłacie podejmie Walne Zgromadzenie Spółki, które planowane jest na 15 maja 2017 roku.

Przewiń do góry