01/11/2015

Zysk netto KRUKa wzrósł o 27%

Grupa KRUK (GPW:KRU), lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za pierwsze 3 kwartały 2015 roku:

  • Zysk netto w okresie 1-3 kw. 2015 roku wyniósł 160,2 mln złotych, czyli 27 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Po trzech kwartałach Grupa zrealizowała 106 proc. łącznego wyniku za 2014 rok. Przychody w tym okresie wzrosły do 449,2 mln złotych, o 22 proc. wobec 1-3 kw. 2014 roku.
  • Spłaty z portfeli własnych wyniosły 604,7 mln zł, co oznacza 85 proc. ogółu spłat z całego 2014 roku oraz 14 proc. wzrost rok do roku. Tylko w 3 kwartale spłaty wyniosły 206,0 mln złotych, czyli o 23 proc. więcej rok do roku.
  • Podmioty należące do Grupy zainwestowały w okresie 1-3 kw. 292,3 mln złotych w 48 pakietów o łącznej wartości nominalnej 2,9 mld złotych. Tylko w 3 kwartale inwestycje wyniosły 70,1 mln zł w portfele o wartości nominalnej 606,7 mln zł. Grupa zakupiła pierwsze portfele w Niemczech i bierze udział w kolejnych przetargach.
  • Grupa KRUK jest w trakcie realizacji trzech istotnych projektów: finalizacji transakcji zakupu portfela o wartości nominalnej 718 mln złotych od PKO BP, podpisania umowy inwestycyjnej z P.R.E.S.C.O. oraz finalizacji rozmów z International Finance Corporation w sprawie wspólnej inwestycji w Rumunii.
  • Grupa przeprowadziła szczegółowe badanie i potwierdził atrakcyjność dwóch kolejnych rynków geograficznych z wysokim poziomem podaży wierzytelności – Włoch i Hiszpanii.
  • W ciągu 3 kwartału Grupa powiększyła wartość linii kredytowych do 560 mln złotych, z tego równowartość 140 mln złotych do wykorzystania w euro.
  • Grupa KRUK ma miejsce w bilansie na kontynuację wysokiej aktywności na rynku zakupów portfeli wierzytelności. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec  trzeciego kwartału wyniósł 1,0x i był najniższy od 1 kwartału 2011 roku.
  • Już po zakończeniu kwartału KRUK S.A. podjęła decyzję o emisji obligacji w ramach oferty prywatnej o wartości nominalnej do 100 mln złotych.
  • W październiku KRUK otrzymał wyróżnienie w konkursie „The Best Annual Report 2014” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków, w kategorii „Najlepsza wartość użytkowa raportu rocznego”.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy KRUK za pierwsze 3 kwartały 2015 r.:

(w mln zł)

1-3 kw. 2015

Zmiana

15/14

1-3 kw. 2014

2014

wykonanie

2014

Przychody

449,2

22%

367,5

487,9

92%

EBIT

191,5

15%

166,1

208,2

92%

EBITDA gotówkowa*

391,5

6%

369,1

489,0

80%

Zysk netto

160,2

27%

126,1

151,8

106%

ROE kroczące

25%

-

26%

26%

-

*EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych - przychody z windykacji pakietów własnych

- Przed nami jeszcze dwa miesiące ciężkiej pracy, ale już po zakończeniu trzeciego kwartału widzimy, że 2015 rok będzie dla nas bardzo udany. Nasz model operacyjny i unikatowa strategia prougodowa sprawiają, że wyniki Grupy niezmiennie rosną. Chcemy być jeszcze lepsi i zmieniać rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce i w Europie na taki, w którym osoby zadłużone traktowane są jak najważniejsi klienci. Nasza firma jest dowodem, że ta strategia przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Rekordowe spłaty i rosnące inwestycje

Wzrost wyników w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku to efekt rosnących spłat z obsługi portfeli własnych, które wyniosły 605 mln złotych, czyli o 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tylko w trzecim kwartale KRUK zrealizował z tego tytułu 206 mln złotych.

- Dobre spłaty to przede wszystkim efekt naszego modelu biznesowego i dobrych inwestycji, ale nie można zapomnieć również o sprzyjającym nam dzisiaj otoczeniu makroekonomicznym.  - powiedział Piotr Krupa

Okres 1-3 kw. tego roku był aktywny również pod względem inwestycji. Podmioty należące do Grupy KRUK kupiły w tym czasie 48 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 2,9 mld złotych, płacąc za nie 292 mln złotych. Sam trzeci kwartał przyniósł inwestycje na poziomie 70 mln złotych, za które KRUK kupił portfele o wartości nominalnej 607 mln złotych na wszystkich rynkach działalności, również w Niemczech.

Trwające projekty

Grupa KRUK jest w trakcie realizacji kolejnych obiecujących transakcji. Już po zakończeniu trzeciego kwartału wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności mieszanych o wartości nominalnej 718 mln złotych od banku PKO BP. To drugi pod względem wartości nominalnej portfel kupiony przez KRUKa w tym roku oraz trzeci w całej historii Grupy we wszystkich krajach.

W drugiej połowie sierpnia Grupa KRUK poczyniła ważne kroki w celu otwarcia wtórnego rynku sprzedaży wierzytelności. Wspólnie z P.R.E.S.C.O. ustaliła główne warunki zakupu stu procent udziałów w spółce Presco Investments S.à r.l posiadającej portfel wierzytelności nabytych w Polsce o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł. Strony ustaliły, że sprzedaż nastąpi za cenę nie większą niż 220 mln zł, pomniejszoną o uzgodnione w umowie korekty. KRUK i P.R.E.S.C.O uzyskały już zgodę Prezesa UOKiK na przeprowadzenie transakcji, co było jednym z jej warunków.

Pod koniec lipca rumuńska spółka z Grupy KRUK została wybrana przez International Finance Corporation, organizację należącą do World Bank Group, na partnera operacyjnego w potencjalnym projekcie inwestycyjnym. Polegać on będzie na utworzeniu SPV przy udziale również innych podmiotów, w celu podjęcia negocjacji zmierzających do zakupu niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych w Rumunii. Łączna wartość inwestycji wszystkich zaangażowanych podmiotów szacowana jest na kwotę nie większa niż 65 mln euro, z czego udział IFC nie powinien przekroczyć 35 mln euro.

- Pracujemy nad zamknięciem trzech dużych transakcji. Priorytetem dla nas nie jest jednak termin, ale domknięcie transakcji na dobrych warunkach dla każdej ze stron. Na dzisiaj nie można wykluczyć, że finalizacja części z nich nastąpi w 2016 roku. Byłoby to bardzo mocne wejście w nowy rok, bo bieżący - patrząc na inwestycje i spłaty po trzech kwartałach - już możemy uznać za udany. Jednocześnie wspomniane transakcje nie obniżają naszego apetytu i aktywności w trwających przetargach. Podaż portfeli jest duża, a my cały czas jesteśmy aktywni – powiedział Piotr Krupa.

Nowe rynki

W celu zwiększenia portfolio produktów Grupa przeprowadziła szczegółowe badanie i potwierdziła atrakcyjność dwóch kolejnych rynków geograficznych z wysokim poziomem podaży wierzytelności – Włoch i Hiszpanii.

- Przechodzimy do kolejnego etapu realizowania naszej strategii na lata 2015-2019, która zakłada osiągnięcie pozycji w pierwszej trójce firm zarządzania wierzytelnościami w Europie. W tym celu dokładnie zbadaliśmy dwa kraje z orbity naszych zainteresowań, czyli Włochy i Hiszpanię. Rynki te są atrakcyjne i KRUK rozpocznie na nich prace nad budową organizacji  – powiedział Piotr Krupa.

KRUK szacuje, że łączna wielkość rynku podaży wierzytelności nieregularnych niezabezpieczonych we Włoszech i Hiszpanii jest kilkukrotnie większa niż w Polsce. Spółka spodziewa się, że banki i instytucje będą kontynuowały procesy sprzedaży wierzytelności.

- Zakładam, że dokonamy  pierwszych inwestycji na jednym z tych rynków w drugiej połowie 2016 roku. Zamierzamy utrzymać  naszą strategię stosowaną w Niemczech, czyli dokładnie przyglądać się każdej opcji inwestycyjnej i wybierać tylko te najlepsze dla na wczesnym etapie rozwoju.– powiedział Piotr Krupa.

Atrakcyjne finansowanie

Grupa KRUK jest gotowa dokonywać kolejnych inwestycji we wszystkich krajach działalności m.in. dzięki dobremu dostępowi do kapitału. W ciągu 3 kwartału powiększyła wartość linii kredytowych do 560 mln złotych, w tym równowartość 140 mln zł może wykorzystać w walucie euro. Już po zakończeniu kwartału KRUK S.A. podjął decyzję o emisji obligacji w ramach oferty prywatnej o wartości nominalnej do 100 mln złotych.

- Spodziewamy się kontynuacji wysokiej podaży wierzytelności we wszystkich krajach, w których działamy a dobry dostęp do finansowania daje nam istotną przewagę w przetargach – powiedział Piotr Krupa.

Grupa KRUK ma miejsce w bilansie na kontynuację wysokiej aktywności na rynku zakupów portfeli wierzytelności. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec  trzeciego kwartału wyniósł 1,0x i był najniższy od 1 kwartału 2011 roku.

Przewiń do góry