10/08/2023

Zysk KRUKa po 2 kwartale 2023 roku wyniósł 528 mln zł

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym opublikował wyniki po 2 kwartale 2023. Zysk netto za 2 kwartały 2023 wyniósł 528 mln zł, więcej o 8% r/r. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 1,5 mld zł, wyższe o 17% r/r, EBITDA gotówkowa wyniosła 1,1 mld zł, więcej o 18% r/r.

- Kontynuujemy bardzo dobry trend wyników odnotowując kolejny mocny drugi kwartał. Jednocześnie po raz pierwszy w 25letniej historii wyników po 2 kwartałach przekroczyliśmy poziom pół miliarda złotych zysku. Spłaty pozostają silne i również rekordowo wysokie. Dla mnie szczególnie ważnym jak wynik gotówkowy i tu przekroczyliśmy próg 1 mld zł EBITDA gotówkowej w półroczu. To kolejny kamień milowy. Dodatkowo, wyniki są budowane na każdym z naszych rynków, które pozytywnie kontrybuują zarówno do EBITDA jak i do EBITDA gotówkowej - powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A..

Po 2 kwartałach 2023 Grupa KRUK osiągnęła przychody ogółem w łącznej wysokości 1,3 mld zł, tj. o 18% więcej r/r. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w tym okresie 1,2 mld zł, co stanowi wzrost o 17% r/r. Z zainwestowanych 1,2 mld  zł przez KRUKa w  pierwszych  6 miesiącach2023, aż 76% dotyczyło inwestycji poza Polską, z dominującym udziałem rynku włoskiego. Dodatkowo, po dniu bilansowym w lipcu 2023, Grupa sfinalizowała m.in. zakup na rynku hiszpańskim portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej 3,3 mld zł. Wskaźniki zadłużenia pozostają na umiarkowanym poziomie (wskaźnik dług netto/EBITDA gotówkowa to 2,0 ), przy wysokiej rentowności ( ROE LTM 24%[1] ).

- Nie zwalniamy tempa w naszym rozwoju, skupiając się na linii wierzytelności własnych, przede wszystkim detalicznych niezabezpieczonych. Istotności, poza Polską, w coraz większym zakresie nabierają dla nas rynek włoski i hiszpański – stąd to właśnie inwestycje poza Polską dominują w ostatnich kwartałach. Skupiamy się na tych projektach, które dają nam większe stopy zwrotu. Nasza pozycja rynkowa rośnie, a sytuacja finansowa, szczególnie na tle branży, jest bardzo dobra, co pozwala nam na dalszy zrównoważony rozwój międzynarodowy i technologiczny. – podsumowuje Piotr Krupa, CEO i prezes zarządu KRUK S.A.

 

 


[1] Za ostatnie 12 miesięcy

Przewiń do góry