13/04/2011

Zagraniczni inwestorzy zainteresowani ofertą KRUKa

Po publikacji prospektu emisyjnego spółka KRUK rozpoczęła spotkania z inwestorami instytucjonalnymi. W ramach road show od 7 do 18 kwietnia 2011 r. zaplanowane są spotkania z krajowymi oraz zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi z krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z warunkami publicznej oferty akcji spółki KRUK, oferta publiczna nie będzie prowadzona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

„Widzimy duże szanse na pozyskanie kapitału od zagranicznych funduszy, którym biznes KRUKa jest bardzo dobrze znany. Firmy windykacyjne są naturalnym i ważnym elementem gospodarki na zachodnich rynkach finansowych. To strażnicy prawidłowego funkcjonowania wolnego rynku, których rolą od dziesiątek lat jest poprawa płynności i kondycji instytucji finansowych oraz konsumentów. Bez sprawnie działającego sektora windykacji trudno osiągać wzrost konsumpcji i inwestycji. Mamy umówionych okolo 25 spotkań w największych europejskich centrach finansowych: Londynie, Frankfurcie, Wiedniu oraz Sztokholmie.” – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. „Zachodnie i skandynawskie firmy windykacyjne są obecne na tamtejszych giełdach od wielu lat. Inwestorzy cenią zwłaszcza ich antycykliczność - wzrost rynku następuje
zarówno w okresie wzrostu gospodarki (poprzez wzrost akcji kredytowej i proporcjonalny wzrost wartości kredytów zagrożonych), jak i w okresie recesji (poprzez zwiększenie
udziału kredytów zagrożonych w kredytach ogółem).” – dodaje Piotr Krupa. Oferta publiczna akcji spółki KRUK obejmuje emisję do 9,3 mln akcji, w tym do 1,1 mln akcji nowej emisji serii D oraz od 3,3 do 8,2 mln akcji serii AA sprzedawanych przez Polish Enterprise Fund IV L.P. fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, który obecnie jest największym akcjonariuszem spółki KRUK z ponad 78% udziałem w głosach na walnym zgromadzeniu. Przy założeniu, że oferta publiczna obejmie maksymalną liczbę akcji sprzedawanych przez fundusz Polish Enterprise Fund IV L.P. oraz maksymalną liczbę akcji nowej emisji serii D i wszystkie te akcje zostaną objęte przez inwestorów, udział funduszu Polish Enterprise Fund IV L.P. w głosach na walnym zgromadzeniu spadnie do 25%. Nowi akcjonariusze, którzy kupią akcje spółki KRUK w ofercie publicznej, będą natomiast posiadali ok. 55% udział w głosach na walnym zgromadzeniu. Inwestorzy indywidualni od 14 do 18 kwietnia 2011 r. będą mogli zapisywać się na akcje spółki KRUK w punktach obsługi klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku oraz Domu Maklerskiego BZ WBK na terenie całej Polski.
Przewiń do góry