04/09/2012

Wyniki finansowe po pierwszym półroczu 2012 zgodne z oczekiwaniami

Grupa KRUK, lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce i wiodący podmiot na rynku rumuńskim, w pierwszym półroczu 2012 roku wypracowała m.in.

  • 159 mln zł przychodów ze sprzedaży – wzrost o 29% rok do roku
  • 139 mln zł EBITDA gotówkowej* - wzrost o 50% rok do roku
  • 32 mln zł zysku netto, notując 30% wzrost zysku w II kwartale w stosunku do I kwartału 2012
  • wpłaty gotówkowe na wierzytelnościach nabytych przez KRUKa wyniosły 216 mln zł – wzrost o 50% rok do roku.


*EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych – przychody z windykacji pakietów własnych.


Skonsolidowane wyniki, jakie Grupa KRUK wypracowała w pierwszym półroczu tego roku, są zgodne z planami, przyjętymi przez zarząd spółki. Warto również podkreślić, że zaraportowane wyniki nie odbiegają od prognoz analityków biur maklerskich. Przewidywaliśmy, że pierwsze półrocze tego roku pod względem osiąganych wyników finansowych i naszej aktywności na rynku zakupów pakietów wierzytelności, będzie różniło się od rekordowego w historii spółki pierwszego półrocza 2011 roku. Oceniamy jednak, że 32 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu to solidny fundament, wypracowany pomimo niekorzystnych zjawisk makroekonomicznych – na przykład osłabienia waluty rumuńskiej w tym okresie – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Grupa KRUK w pierwszym półroczu tego roku koncentrowała działalność operacyjną na maksymalizacji zwrotu z zakupionych portfeli wierzytelności. Silne przepływy gotówkowe w pierwszym półroczu są efektem naszych działań operacyjnych. Wpłaty gotówkowe na wierzytelnościach nabytych przez KRUKa wyniosły w pierwszym półroczu br. 216 mln zł i były o 50% większe niż w tym samym okresie roku ubiegłego – dodaje Piotr Krupa.

Sytuacja na rynku zakupów wierzytelności w krajach działalności KRUKa

Na rynku zakupów wierzytelności w Polsce nakłady inwestycyjne w portfele detaliczne w pierwszym półroczu 2012 roku wynosiły około 0,6 mld zł, co stanowiło 50% inwestycji w całym 2011 roku. W Rumunii nakłady inwestycyjne na zakup portfeli wierzytelności w pierwszym półroczu również były na stabilnym poziomie 50% całego roku 2011 i wyniosły 0,1 mld zł. W Czechach sytuacja wyglądała podobnie – nakłady inwestycyjne w zakup portfeli wierzytelności w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły ponad 0,1 mld zł.

Grupa KRUK uczestniczyła we wszystkich kluczowych przetargach sprzedaży wierzytelności na rynkach krajów, w których prowadzi działalność. Na rynku polskim, rumuńskim i czeskim Grupa KRUK w pierwszej połowie 2012 roku nabyła w sumie 21 portfeli wierzytelności, w tym 16 portfeli wierzytelności od instytucji finansowych oraz 5 portfeli wierzytelności od firm z branży telekomunikacyjnej. Łącznie nakłady inwestycyjne Grupy KRUK na tych trzech rynkach wyniosły 96 mln zł, z czego 84 mln zł Grupa zainwestowała w samym II kwartale br. Nominalna wartość spraw nabytych przez Grupę KRUK w pierwszym półroczu 2012 wyniosła 1,1 mld zł.

Świadomie przestrzegaliśmy dyscypliny zakupowej w pierwszej połowie 2012 roku. Oceniliśmy, że poziom cen oferowanych za wierzytelności w tym okresie był relatywnie wysoki w porównaniu do szacowanej przez nas jakości oferowanych portfeli. Po rekordowo wysokich inwestycjach w 2011 roku, posiadamy na bilansie portfele o łącznej wartości godziwej 740 mln zł, które są dla nas bardzo solidną bazą do wypracowywania satysfakcjonujących wyników finansowych w kolejnych latach – mówi Piotr Krupa.

KRUK podtrzymuje swoje szacunki odnośnie polskiego rynku zakupów wierzytelności, który powinien utrzymać podobny poziom nakładów, jak w poprzednim roku. Sytuacja na rynku w dużym stopniu będzie zależeć będzie od aktywności podmiotów wystawiających portfele na sprzedaż oraz od możliwości finansowych i zdolności operacyjnych inwestorów.

Nie spodziewamy się w tym roku tak wysokiego poziomu inwestycji naszej Grupy, jak w roku ubiegłym, jednak działając na kilku rynkach mamy większe możliwości niż firmy prowadzące biznes tylko w kraju. Oceniamy, że w drugim półroczu tego roku kontynuowana będzie silna podaż portfeli. Jesteśmy przygotowani na zwiększenie inwestycji w zakup wierzytelności. Mamy bardzo dobry dostęp do finansowania. Tylko w pierwszym półroczu tego roku pozyskaliśmy 120 mln zł z emisji obligacji oraz dodatkowe 70 mln zł limitu długu bankowego. Ostatecznie jednak umiejętność rozmawiania z osobami zadłużonymi i skuteczność operacyjna będzie miała dla nas kluczowe znaczenie – mówi Piotr Krupa.

Nowa rekomendacja dla akcji spółki KRUK


W raporcie z 21 sierpnia analitycy Espirito Santo Investment Bank rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji spółki KRUK od zalecenia "kupuj" i wyznaczyli cenę docelową na poziomie 57,0 zł. Rekomendacja została wydana przy cenie 44,64 zł.
Na pozytywne postrzeganie spółki przez Espirito Santo wpływają m.in. istotne inwestycje w portfele wierzytelności zgromadzone na bilansie Grupy oraz efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem przez dobrze zmotywowaną kadrę menadżerów.
 

Przewiń do góry