07/04/2011

Windykacyjny gigant zadebiutuje wkrótce na GPW

W dniu 6 kwietnia 2011 r. prospekt emisyjny spółki KRUK S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

. Publiczna oferta akcji obejmuje:
. nową emisję 1,1 mln akcji serii D
. od 3,3 do 8,2 mln akcji serii AA sprzedawanych przez Polish Enterprise Fund IV L.P. fundusz zarządzany przez Enterprise Investors
. Zapisy na akcje oferowane w ramach oferty publicznej:
. w transzy inwestorów indywidualnych 14-18 kwietnia 2011 r.
. w transzy inwestorów instytucjonalnych 19-21 kwietnia 2011 r.
. Oczekiwane wpływy z emisji akcji serii D około 47 mln zł brutto
. Cele publicznej oferty akcji:
. pozyskanie z emisji nowych akcji środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności
. sprzedaż akcji przez Polish Enterprise Fund IV L.P. w ramach strategii inwestycyjnej funduszu
 
KRUK S.A. po przeprowadzeniu publicznej oferty akcji i debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie zdecydowanie największą pod względem przychodów spółką z branży zarządzania wierzytelnościami, której akcje są notowane na giełdzie. Od 14 do 18 kwietnia 2011 r. inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje spółki KRUK w punktach obsługi klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku oraz Domu Maklerskiego BZ WBK na terenie całej Polski.
 
„Akcjonariusze wspólnie zdecydowali o przeprowadzeniu emisji nowych akcji w drodze oferty publicznej i wprowadzeniu Spółki na giełdę, ponieważ dzięki pozyskaniu dodatkowego finansowania KRUK, jako największy gracz rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz w Rumunii, w jeszcze większym stopniu skorzysta z prognozowanego w najbliższych latach tsunami „złych kredytów” i dynamicznego wzrostu rynku zarządzania należnościami.” - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. „Chcemy realizować ambitne plany dalszej ekspansji zagranicznej. Po sukcesie w Rumunii widzimy duże możliwości zajęcia w krótkim czasie wiodącej pozycji na rynku zarządzania wierzytelnościami w Czechach i na Węgrzech. Naszym celem jest stworzenie największej firmy windykacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej.” – dodaje Piotr Krupa.
 
Oferta publiczna obejmuje emisję do 9,3 mln akcji, w tym do 1,1 akcji nowej emisji serii D oraz od 3,3 do 8,2 akcji serii AA sprzedawanych przez Polish Enterprise Fund IV L.P. fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, który obecnie jest największym akcjonariuszem spółki KRUK z ponad 78% udziałem w głosach na walnym zgromadzeniu. Przy założeniu, że oferta publiczna obejmie maksymalną liczbę akcji sprzedawanych przez fundusz Polish Enterprise Fund IV L.P. oraz maksymalną liczbę akcji nowej emisji i wszystkie te akcje zostaną objęte przez inwestorów, udział funduszu Polish Enterprise Fund IV L.P. w głosach na walnym zgromadzeniu spadnie do 25%. Nowi akcjonariusze, którzy kupią akcje spółki KRUK w ofercie publicznej, będą natomiast posiadali ok. 55% udział w głosach na walnym zgromadzeniu. Znaczącym akcjonariuszem spółki KRUK jest prezes zarządu i jeden z założycieli Piotr Krupa, który obecnie posiada 16,8% udział w głosach na walnym zgromadzeniu.
 
„Nasz fundusz jest inwestorem w KRUKu od ośmiu lat. W tym czasie, dzięki wspólnej pracy z zarządem, spółka wyrosła na lidera bardzo szybko rosnącego rynku. KRUK jest nie tylko liderem wzrostu na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce ale - po czterech latach działalności - jest również liderem na rynku rumuńskim. W okresie naszej inwestycji, pod kierownictwem założyciela Piotra Krupy, KRUK nie tylko wielokrotnie zwiększył swoją wartość, ale też został zbudowany bardzo mocny zespół, który z powodzeniem będzie w stanie rozwijać firmę w przyszłości. Wspólnie z naszym partnerem, Piotrem Krupą, podjęliśmy decyzję, że spółka jest gotowa zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Chcemy żeby po IPO nasz fundusz nadal utrzymał istotny pakiet akcji firmy i pozostał w niej jeszcze jakiś czas bo wierzymy, że zarówno możliwości wzrostu polskiego oraz innych środkowoeuropejskich rynków windykacji, jak i potencjał dalszego rozwoju KRUKa są bardzo obiecujące dla inwestorów." - powiedział Dariusz Prończuk, Partner Zarządzający w Enterprise Investors i Przewodniczący Rady Nadzorczej KRUK SA.
 
„Od samego początku naszej współpracy z Enterprise Investors wiedzieliśmy, że w określonej perspektywie czasu nieuchronnie zapadnie decyzja o „rozwodzie” i wyjściu funduszu. Taka jest bowiem specyfika działalności funduszy private equity. Emisja nowych akcji w drodze oferty publicznej i wprowadzenie spółki KRUK na giełdę. jest w tym przypadku rozwiązaniem najlepszym dla wszystkich stron. – mówi Piotr Krupa. „Osobiście dla mnie bardzo ważne będzie teraz pozyskanie grona nowych, stabilnych inwestorów finansowych, którzy wezmą udział w dalszym rozwoju spółki i staną się beneficjentami dalszego wzrostu jej wartości.” – dodaje prezes KRUKa.
 
Zgodnie z harmonogramem zawartym w prospekcie emisyjnym spółki KRUK, informacja o cenie maksymalnej akcji oferowanych w ramach oferty publicznej zostanie przekazana do publicznej wiadomości w dniu 13 kwietnia 2011 roku. Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej będzie podana do publicznej wiadomości 19 kwietnia 2011 roku, przed rozpoczęciem zapisów w transzy inwestorów
instytucjonalnych. W tym dniu podana zostanie także ostateczna cena maksymalna akcji oferowanych, która będzie taka sama dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.
Spółka KRUK szacuje, że pozyska z emisji nowych akcji serii D około 47 mln zł brutto. Po odliczeniu kosztów emisji szacowane wpływy netto wyniosą ponad 43 mln zł. Środki pozyskane przez KRUKa zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności do windykacji na własny rachunek, głównie bankowych.
 
„Nasz model biznesowy wymusza na nas spore inwestycje, rynek zarządzania wierzytelnościami rośnie w tempie 24% rocznie. Spodziewamy się, że w najbliższych 3-4 latach na polski rynek trafią bankowe portfele „złych długów” przeznaczonych do windykacji o wartości około 30 mld zł. Dlatego nasze potrzeby inwestycyjne w ciągu najbliższych kilku lat idą w setki milionów złotych. W ubiegłym roku na portfele wierzytelności wydaliśmy prawie 200 milionów zł. Do tej pory spółka finansowała działalność i inwestycje z kapitałów własnych, których mamy ponad 130 milionów złotych oraz z kredytów bankowych i obligacji. Środki pozyskane z emisji akcji dodatkowo zasilą nasze kapitały i zwiększą możliwości w zakresie nabywania portfeli wierzytelności.” – mówi Piotr Krupa.
 
Grupa KRUK jest multioperatorem windykacyjnym, jedyną firmą na polskim rynku, która działa na dużą skalę zarówno w obszarze nabywania wierzytelności na własny rachunek oraz prowadzenia windykacji na zlecenie tzw. inkaso. W 2010 roku przychody Grupy KRUK wyniosły 164,3 mln zł i były o 28% wyższe od przychodów wypracowanych w 2009 roku, które wyniosły 128,6 mln zł. A te z kolei były wyższe od osiągniętych w 2008 roku o 24%. W przypadku usług windykacyjnych (inkaso) w skład uzyskiwanych przychodów wchodzą głównie prowizje, które w zależności od statusu i stopnia przeterminowania danej sprawy, wynoszą od kilku do kilkudziesięciu procent. Na przychody z windykacji pakietów zakupionych składają się kwoty odzyskane w procesie windykacji od osób zadłużonych.
 
Jeszcze większa jest dynamika wzrostu zysku netto Grupy KRUK. W 2010 roku wyniósł on 36,1 mln zł i był wyższy od wyniku netto w 2009 roku o 54%. Natomiast porównanie wyniku netto z 2009 roku do osiągniętego zysku w 2008 roku pokazuje wzrost o 41%. Na poprawę osiąganych marż w ubiegłym roku duży wpływ miała polityka systematycznego zmniejszania relacji kosztów operacyjnych do osiąganych przychodów.
 
Dynamiczny rozwój Grupy KRUK jest efektem wzrostu aktywności w Polsce oraz w Rumunii, w zakresie zakupów pakietów wierzytelności oraz dalszego rozwoju segmentu usług inkaso.
W 2010 roku Grupa KRUK przyjęła do windykacji i obsługi w Polsce i Rumunii łącznie pakiety spraw o wartości 5,9 mld złotych. Wartość spraw, które trafiły w Polsce do obsługi inkasa i zostały zakupione przez spółki Grupy KRUK, pozostała na podobnym poziomie. Zarówno w 2010, jak i 2009 roku było to około 3,8 mld zł. Zdecydowany wzrost Grupa odnotowała natomiast w Rumunii, gdzie wartości te wzrosły z 850 mln zł w roku 2009 do niemal 2,1 mld w roku ubiegłym. Szczególną aktywność KRUK International (rumuńska spółka-córka) przejawiała w obszarze zakupów. W ciągu poprzednich dwunastu miesięcy kupiła długi o wartości 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 1 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.Jednocześnie w obu krajach można zauważyć wyraźną tendencję do wzrostu wartości spraw przekazywanych do obsługi przez wierzycieli (inkasa) głównie z sektora bankowego. W Polsce wartość ta wzrosła o 15% z 2,6 mld zł do 3 mld zł, a w Rumunii aż o 45% z niemal 0,5 mld zł do ponad 0,7 mld zł.
 
„Rynek zarządzania wierzytelnościami rozwija się także dzięki rosnącej z roku na rok skłonności do zlecania na zewnątrz usług windykacyjnych. Od kilku już lat zauważamy tendencję do systematycznego otwierania się na taką współpracę coraz większej liczby banków i instytucji finansowych oraz innych usługodawców świadczących usługi o charakterze masowym, konsumenckim. Skutkuje to wzrostem wartości i ilości zleceń, które przekazywane są do obsługi firmom windykacyjnym. Rosną także portfele wierzytelności wystawione na sprzedaż.” – mówi Piotr Krupa.
 
Według najnowszego raportu „Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku”, przygotowanego przez Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, wartość polskiego rynku usług windykacyjnych w 2009 roku wynosiła 14,3 mld złotych. Do roku 2014 może zwiększyć się do poziomu prawie 22,2 mld złotych. Łączna wartość spraw przekazywanych do windykacji zewnętrznej wzrośnie w porównaniu z rokiem 2009 o 7,9 mld zł, czyli o 55 proc. Mimo swojej stosunkowo niedługiej historii w Polsce, branża zarządzania należnościami jest jednym z prężniej rozwijających się sektorów gospodarki.

 
Przewiń do góry