30/08/2015

W pierwszym półroczu 2015 roku KRUK zarobił rekordowe 108 mln zł

Grupa KRUK (GPW:KRU), lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2015 roku:

  • zysk netto w 1. półroczu 2015 wyniósł 107,7 mln zł, co stanowi ponad 70 proc. wyniku z całego 2014 roku i jest najwyższym rezultatem w historii KRUKa; przychody wzrosły do 286,8 mln złotych i były o 9 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2014 roku;
  • spłaty z portfeli własnych wyniosły 399 mln złotych i były o 13 proc. wyższe niż w 2 połowie 2014 roku oraz o 10 proc. wyższe od rekordowego jak do tej pory 1 półrocza 2014 roku;
  • podmioty należące do Grupy KRUK  w 1 połowie 2015 roku zainwestowały 222 mln złotych w 30 pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,3 mld złotych, nakłady wzrosły o 47 proc. w stosunku do 2 połowy 2014 roku i o 165 proc. rok do roku (wyłączając portfele hipoteczne nabyte w 2014 roku);
  • już po zakończeniu 1 półrocza 2015 roku KRUK zawarł historyczną umowę na nabywanie wierzytelności konsumenckich w Niemczech o łącznej wartości nominalnej 37,5 mln euro w ciągu najbliższych 15 miesięcy; do obsługi trafiły już pierwsze wierzytelności, a niemieckim doradcom udało się podpisać pierwsze ugody z klientami.
  • W 1 półroczu 2015 roku KRUK wyemitował 113 mln zł obligacji, a w lipcu zawarł nową umowę o kredyt rewolwingowy o wartości 100  mln zł z mBank.
  • KRUK w 1 półroczu wypłacił pierwszą w historii działalności dywidendę – z zysku osiągniętego za 2014 roku do rąk akcjonariuszy trafiło 1,5 zł na akcję, czyli w sumie 25,9 mln złotych;

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy KRUK za pierwsze półrocze 2015 r.:

 

(w mln zł)

1 poł. 2015

Zmiana

15/14

1 poł. 2014

2014

wykonanie

2014

Przychody

286,8

9%

263,7

487,9

59%

EBIT

126,1

-2%

128,6

208,2

61%

EBITDA gotówkowa*

267,7

6%

253,4

489,0

55%

Zysk netto

107,7

8%

100,1

151,8

71%

ROE kroczące

23%

-

28%

26%

-

*EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych - przychody z windykacji pakietów własnych

- W pierwszym półroczu pobiliśmy nasze dwa rekordy. Po pierwsze spłaty z portfeli własnych wyniosły 399 milionów złotych, czyli o 10 procent  więcej niż w rekordowym jak do tej pory pierwszym półroczu 2014 roku. Wynikiem tego był drugi rekord, czyli wynik netto, o 8 procent wyższy niż równo rok wcześniej. Rosnące wyniki finansowe biorą się z dobrych inwestycji opartych o naszą operacyjną strategię i wciąż doskonaloną efektywność. Nieustannie doskonalimy nasze procesy, co przekłada się na rosnące spłaty, dużo wyższe od naszych oczekiwań. Pierwsze półrocze 2015 roku to dla nas kolejny dowód, że traktowanie osób zadłużonych po prostu  jako naszych klientów, którym oferujemy pomoc jest właściwą strategią także z finansowego punktu widzenia- powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Wysokie inwestycje w nowe pakiety i rekordowe spłaty

Podmioty Grupy KRUK w 1 półroczu zainwestowały w sumie wysokie 222 mln złotych w 30 pakietów o łącznej wartości nominalnej 2,3 mld złotych. Tylko w drugim kwartale 2015 roku inwestycje wyniosły 177 mln złotych za portfele o łącznej wartości nominalnej 1,8 mld złotych. Grupa KRUK kupiła nowe pakiety w Polsce, Rumunii, Czechach i na Słowacji.

- Jesteśmy obecni już w pięciu krajach operując praktycznie w każdym typie wierzytelności, co przekłada się na zdywersyfikowany wachlarz przetargów, w których bierzemy udział. Jeżeli dodamy do tego efektywne procesy i dobry dostęp do finansowania to  otrzymamy przepis na sukces na konkurencyjnym rynku zakupów portfeli wierzytelności. Oczywiście nie zwalniamy, a w ręcz przyśpieszamy chcą dalej rozwijać się na obecnych rynkach jak i z sukcesem  wchodzić do kolejnych krajów - skomentował Piotr Krupa.

Wysokie inwestycje w ostatnich kwartałach przekładają się na rosnące spłaty z portfeli własnych. Ich wartość w 1 połowie 2015 roku wyniosła 399 mln złotych, co oznacza więcej o 39 mln złotych niż w rekordowej jak dotąd 1 połowie 2014 roku.

- Pozytywny wpływ na poziomy spłat ma nasz unikatowy model operacyjny jak i inicjatywy stale poprawiające naszą efektywność. Dodatkowo sprzyja nam również otoczenie makroekonomiczne. Klienci KRUKa czerpią korzyści z poprawiającej się sytuacji na rynku pracy i rosnących zarobków, dzięki czemu są skłonni regulować zaległe zobowiązania. Co ważne, poprawę koniunktury obserwujemy nie tylko na rynku polskim, ale również na pozostałych rynkach naszej działalności – powiedział Piotr Krupa.

Historyczna transakcja w Niemczech

Już po zamknięciu półrocza Grupa KRUK zawarła umowę na nabywanie wierzytelności konsumenckich w Niemczech. Umowa została zawarta na czas nieokreślony przy 37,5 mln euro szacowanej wartości nominalnej wierzytelności w ciągu najbliższych 15 miesięcy.

Grupa KRUK w ramach kontraktu kupuje typowe portfele dla swojej działalności - umowa dotyczy wyłącznie wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o średniej wartości wierzytelności nie przekraczającej 3 tys. euro. Portfele zawierają sprawy o wysokiej jakości, dla których średnie opóźnienie w spłacie nie przekracza kilku miesięcy.

- Koncentrujemy się na pierwszych sprawach, informujemy o przejęciu zadłużenia przez KRUKa i wykonujemy pierwsze rozmowy z naszymi niemieckimi klientami. Choć na podsumowanie efektów naszych działań jest jeszcze za wcześnie, to już teraz widzimy, że doświadczenie zebrane na największych rynkach Europy Centralnej bardzo przydaje nam się takźe w Niemczech. Zaledwie parę dni od rozpoczęcia działań udało nam się już podpisać pierwsze ugody – powiedział Piotr Krupa.

Duży potencjał finansowania i pierwsza w historii dywidenda

KRUK jest gotów do dokonywania kolejnych inwestycji dzięki istotnej bazie płynnościowej. W 1 półroczu 2015 roku dokonał przydziału dwóch serii obligacji Z1 i W1 w ramach prowadzonych emisji prywatnej i publicznej o wartościach nominalnych odpowiednio 100 mln zł oraz 13,4 mln zł. W przypadku emisji prywatnej, oprocentowanie jest zmienne i wynosi WIBOR 3M plus 3,1 p.p. w skali roku, zaś w przypadku emisji publicznej to stałe 4,5 proc. rocznie. Już po zakończeniu półrocza Grupa KRUK zawarła z mBank umowę o elastyczne finansowanie do wartości 100 mln zł. Umowa powiększyła sumę linii kredytowych, która na koniec półrocza wyniosła 440 mln złotych, z czego wykorzystanych było prawie 340 mln zł. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec półrocza wyniósł 1,1, dużo poniżej aktualnych kowenantów wyznaczonych na poziomie 2,5.

- Mamy dostęp do bardzo konkurencyjnego finansowania oraz sporo miejsca w bilansie na zwiększanie zadłużenia. Widzimy, że grono banków i inwestorów, którzy chcą finansować biznes KRUKa, stale się powiększa. Ewentualne zwiększanie zadłużenia będzie jednak zależeć od naszych potrzeb i możliwości inwestycyjnych na rynku – skomentował Piotr Krupa.

Spółka jest w 1 półroczu 2015 roku wypłaciła również pierwszą w swojej historii dywidendę. Akcjonariusze KRUKa przyjęli rekomendację Zarządu i zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję z zysku netto wypracowanego w 2014 roku, co dało łączną kwotę 25,9 mln złotych.

- Cieszę się, że pierwszy raz w historii spółka wypłaciła część zysku swoim właścicielom bo tak powinny zachowywać się zdrowe firmy. Na dzisiaj jednak nie planujemy kolejnych wypłat dywidendy, analizując za każdym razem sytuację i priorytet jakim jest dalszy rozwój Grupy – zakończył Piotr Krupa.

Przewiń do góry