27/04/2021

VIII program emisji obligacji publicznych

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie ustalenia VIII Programu Emisji Obligacji Publicznych. W jego ramach KRUK będzie mógł,  przez kolejny rok od daty zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, przeprowadzać prospektowe emisje obligacji publicznych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł. Poszczególne emisje obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji, w szczególności w zakresie wysokości oprocentowanie i zasad jego ustalania. Szczegółowe warunki emisji danej serii obligacji zawarte będą w Prospekcie Emisyjnym i ostatecznych warunkach tej serii. Obecnie KRUK  posiada otwarty VII Programu Emisji Obligacji, z którego może korzystać jeszcze  do 23 sierpnia 2021 roku.

 

- Rozpoczynamy proces zatwierdzania dokumentacji przed KNF, po którym będziemy mogli już po raz ósmy z kolei zaoferować prospektowy program emisji obligacji. Podobnie jak trwający siódmy program, w ramach którego wyemitowaliśmy dotąd dwie serie obligacji, nowy będzie skierowany przede wszystkim do inwestorów  indywidualnych, ale też nie wyklucza on transz dla inwestorów instytucjonalnych. I podobnie jak obecnie, również pod ósmym programem łączna wartość emisji  będzie mogła wynieść maksymalnie 700 mln zł. – komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.- Środki pozyskiwane z emisji obligacji przeznaczamy na finansowanie działalności inwestycyjnej i operacyjnej Grupy KRUK. Nakłady na inwestycje z 1 kwartału 2021, które były powyżej naszych założeń  budżetowych, dają podstawy do większego apetytu na kolejne zakupy pakietów i uzasadniają decyzję o kolejnym programie  emisji obligacji. Obligacje, co wielokrotnie już zaznaczaliśmy, stanowią dla KRUKa ważne źródło finansowania i zapewniają jego dywersyfikację. 

KRUK dotychczas wyemitował niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej  2,5 mld zł, z czego 1,2 mld zł już wykupił. Do końca 2021 Spółka zgodnie z planem wykupi kolejne 475 mln zł obligacji, w tym 135 mln zł już w maju. Od 10 lat kolejne serie obligacji KRUKa są notowane w systemie obrotu na Catalyst. Czyni to KRUKa jednym z największych emitentów obligacji korporacyjnych na polskim rynku, o ugruntowanej pozycji i wypracowanej historii działalności.

Przewiń do góry