04/06/2012

Ventury 2011 rozdane - KRUK ponownie „Najbardziej dynamiczną spółką”

Firma KRUK S.A. została uhonorowana prestiżową nagrodą Ventura dla „Najbardziej dynamicznej spółki” w 2011 roku. Statuetki przyznawane są corocznie przez Enterprise Investors swoim najlepszym spółkom portfelowym. Wrocławski KRUK sięga po tę nagrodę już piąty raz.

Grupa KRUK to niekwestionowany lider rynku zarządzania należnościami w Polsce oraz w Rumunii. W 2011 KRUK wszedł także na rynki Czech i Słowacji. Od maja ubiegłego roku akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nagroda w kategorii „Najbardziej dynamiczna spółka” jest uznaniem ubiegłorocznych osiągnięć spółki, w tym rekordowych wyników finansowych. Poziom przychodów Grupy KRUK w 2011 roku wyniósł 274 mln złotych, czyli o 67% więcej niż w analogicznym okresie roku 2010. Zysk netto wzrósł o 84%, do poziomu 66 mln złotych.

„Jest to dla nas szczególnie cenna nagroda. Ventura 2011 to kolejne potwierdzenie, że obrana przez nas strategia rozwoju spotyka się z uznaniem i wysoką oceną prawdziwych profesjonalistów na rynku finansowym.” - mówi Piotr Krupa, Prezes Zarządu KRUK S.A. „W roku 2012 uruchamiamy przygotowania do Wielkiej Biznesowej Wyprawy. Wyprawy na szczyt, którym jest pozycja lidera branży zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej” – dodaje Piotr Krupa.

Statuetki Ventura trafiały do KRUKa już pięć razy. W tym czterokrotnie w kategorii „Najbardziej dynamiczna spółka” (2006, 2008, 2010 i 2011 ) i raz w kategorii „Menedżer roku” dla Piotra Krupy. Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity i venture capital w Polsce oraz Europie Centralnej.

Przewiń do góry