19/11/2019

TSUE to szansa a nie zagrożenie dla KRUKa; gazeta „Parkiet”

Prezes KRUK S.A – Piotr Krupa - w wywiadzie dla dziennika ekonomicznego „Parkiet”, komentuje m.in.  niewielka eskpozycje oraz nieistotne ryzyko negatywnego wpływu na wynik zabezpieczonych portfeli wierzytelności hipotecznych związanych z kredytami walutowymi w Polsce po orzeczeniu TSUE z 3 października 2019.

(…) Po pierwsze, jest to niewielka część naszych wierzytelności. Z 7,1 mld zł*, które chcemy odzyskać z wszystkich naszych portfeli, walutowe - konsumenckie oraz korporacyjne - wierzytelności hipoteczne w Polsce stanowią zaledwie 3 proc. A po drugie, i ważniejsze, większość z tych spraw posiada już prawomocnie zasądzone orzeczenia na rzecz Grupy KRUK. Nie ma już tutaj możliwości odwołania się. Nie istnieje też możliwość wystąpienia do sądu z żądaniem unieważnienia umowy, na podstawie której inny sąd wydał już wyrok. Sąd nie może zmieniać ustalenia i prawomocnego orzeczenia innego sądu - mamy tu do czynienia z powagą rzeczy osądzonej. Przede wszystkim z tego powodu negatywne ryzyko wpływu na wyniki związane z walutowymi wierzytelnościami hipotecznymi - łącznie korporacyjnymi i detalicznymi - jest mniejsze niż 0,5 proc. oczekiwanych łącznych spłat Grupy KRUK przez przynajmniej następne dziesięć łat. Nas TSUE bezpośrednio więc nie dotyczy. Nie rozumiem głosów, które mówią, że wyrok TSUE w istotny sposób wpłynie na KRUKa. Absolutnie jest to nieprawda.

Jednocześnie, w dalszej  części wypowiedzi Piotr Krupa wskazuje na ewentualne pozytywne dla branży zarządzania wierzytelnościami następstwa orzeczenia TSUE tj.: zwiększenia podaży wierzytelności bankowych oferowanych na sprzedaż na rynku polskim.

(…) TSUE może wygenerować podaż portfeli, gdyż banki, zawiązując większe rezerwy na frankowe kredyty, pokażą niższe zyski. To będzie się przekładać na strukturę kapitałów, możliwość wypłaty dywidendy i może się pojawić skłonność do sprzedaży portfeli. Drugi wyrok TSUE, dotyczący zwrotu prowizji, też może być istotnym problemem dla banków - czyli znowu może być źródłem podaży wierzytelności. W tym przypadku o bezpośrednim wpływie na biznes KRUKa nie ma oczywiście mowy.

Opublikowane powyżej cytaty są częścią wywiadu Piotra Krupy- prezesa firmy KRUK S.A. przeprowadzonego przez Przemysława Tychmanowicza i opublikowanego dnia 16.11.2019 w dzienniku ekonomicznym „Parkiet”. Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie aktualności Relacji Inwestorskich KRUKa (załącznik) oraz w internetowym wydaniu gazety PARKIET (link).

* stan na koniec 30 września 2019; Raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 roku Grupy KRUK.

Przewiń do góry