04/03/2022

Szacunkowy zysk netto Grupy KRUK za 2021 to 695 mln zł. Zarząd rekomenduje wypłatę 247 mln zł dywidendy.

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym poinformował raportem bieżącym o wstępnym szacunkowym zysku netto Grupy KRUK za 2021 rok w wysokości  695 mln zł.

- Z dużą przyjemnością podajemy do publicznej wiadomości nasz wstępny szacunek co do  zysku netto. Jeśli się on potwierdzi, to będzie to najwyższy zysk netto w historii KRUKa i ponad ośmiokrotnie większy niż rok wcześniej. Jest to efekt wieloletniej pracy nad efektywnością procesów operacyjnych w Grupie KRUK oraz naszych solidnych fundamentów. Na pełny komentarz poczekam na wyniki ostateczne, gdy opublikujemy pełny raport wraz ze szczegółami. Biorąc pod uwagę poziom rekordowych spłat w 2021 roku w kwocie 2,2 mld zł oraz 1,7 mld zł zainwestowanych przez nas w nowe aktywa, to z optymizmem patrzę w przyszłość - powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. zarekomendował Zwyczajnemu Walnego Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w kwocie 13 zł na akcję, co przy dzisiejszej liczbie akcji KRUKa oznacza 247 mln zł łącznej dywidendy.

- Pod koniec ubiegłego roku wdrożyliśmy Politykę Dywidendową i dzisiaj, zgodnie z nią, rekomendujemy wypłatę dywidendy.  Jednocześnie, rekomendacja ta oznacza, że już ósmy rok z rzędu możemy podzielić  się z inwestorami dochodami Grupy. KRUK jest firmą, która  cały czas się rozwija, a jednocześnie jest w stanie dzielić się zyskami z akcjonariuszami. Po najlepszym w 23-letniej historii roku, rekomendujemy wypłatę dywidendy w kwocie 13 zł na akcje, co oznacza rekordową łączną wartość 247 mln zł. Podejmując naszą decyzję wzięliśmy pod uwagę m.in. rekordowy szacunkowy wynik KRUKa, dobrą sytuację płynnościową, możliwość dalszego aktywnego inwestowania w portfele wierzytelności oraz kontynuowanie rozwoju naszego biznesu w przyszłości - kończy Piotr Krupa.

Ostateczne i szczegółowe wyniki za 2021 rok KRUK poda w raporcie rocznym 15 marca 2022 roku.

Przewiń do góry