17/03/2021

Szacunkowy wynik za 2020 rok i rekomendacja wypłaty dochodu akcjonariuszom

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym poinformował raportem bieżącym o wstępnych szacunkowych wartościach:  zysku netto Grupy KRUK za 2020 rok w wysokości  81 mln zł  oraz EBITDA gotówkowej w wysokości 1236 mln zł. Jednocześnie zarząd KRUK S.A. podał informację, iż rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 8 zł na akcję, co przy dzisiejszej liczbie akcji KRUKa oznacza 152 mln zł łącznej dywidendy. Przeznaczy na to zyski wypracowane w Spółce w latach ubiegłych i w 2020 roku.   

- Biorąc pod uwagę wybuch pandemii i jej konsekwencji w 2020 roku, to nasz wstępny szacunkowy wynik netto będącym zyskiem, a nie stratą, traktuję jako pozytywną wiadomość.  Niestety zysk ten jest istotnie poniżej naszych wyników za 2019, czyli o prawie 200 mln zł mniej, jednak z uwagi na wyjątkowość roku minionego uważam, że obecnie bazą do porównania powinien zostać poziom z 2019. Trzeba podkreślić, że nasza sytuacja płynnościowa jest bardzo dobra, przede wszystkim ze względu na wysoki poziom spłat, które w całym ubiegłym roku wyniosły 1,8 mld oraz ze względu na konserwatywną politykę niskiego zadłużenia. Według naszych szacunków osiągnęliśmy rekordową EBITDA gotówkową w kwocie 1,3 mld zł. Było to możliwe  dzięki wysiłkom całej Grupy Kapitałowej, która bardzo sprawnie przeorganizowała sposób pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach pandemii, ale także dzięki wdrożonym oszczędnościom. - powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Zarząd zarekomendował Radzie Nadzorczej wypłatę dochodu akcjonariuszom już po raz siódmy z rzędu. KRUK S.A. jest obecnie jedną z najmniej zadłużonych spółek na świecie w sektorze zarządzania wierzytelnościami i jedną z najlepszych pod względem historii wyników spółek giełdowych w Polsce.

- W tym roku będziemy obchodzić 10lecie obecności KRUKa na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również 10lecie obecności na rynku Catalyst. Jestem dumny patrząc na naszą historię i na fakt, że KRUK jest jedną z tych spółek, które mocno przyczyniły się do rozwoju rynków kapitałowych w Polsce. Mnie jednak interesuje przyszłość i to co jeszcze przed nami. Cieszy mnie duże zainteresowanie inwestorów, zarówno jako akcjonariuszy jak i obligatariuszy. Konsekwentnie pracujemy nad tym, aby KRUK podnosił swoją wartość i się rozwijał, a jednocześnie mógł wypłacać dochód przynależny akcjonariuszom. Rok 2020 był trudny wynikowo, jednak Grupa posiada stabilną sytuację płynnościową i gotówkową, ma dobry dostęp do finansowania i nasza rekomendacja co do wypłaty dywidendy dotyczy skumulowanych zysków z lat wcześniejszych oraz  pozwala niezagrożenie realizować inwestycje w portfele wierzytelności w przyszłości. - mówi  Piotr Krupa.

Ostateczne i szczegółowe wyniki za 2020 rok KRUK poda w raporcie rocznym 25 marca 2021 roku.

Przewiń do góry