24/03/2016

Sukces rekordowej emisji obligacji KRUKa

KRUK 24 marca zakończył kolejną publiczną emisję obligacji [seria AB1] na rynku publicznym. Spółka przydzieliła inwestorom papiery o rekordowe łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, z terminem zapadalności wynoszącym 5 lat i oprocentowaniem zmiennym opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 315 punktów bazowych. 979 inwestorów złożyło łączne zapisy na kwotę ponad 336 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 81%.

- Zakończona emisja obligacji była jedną z największych, na rynku polskim, kierowaną do inwestorów indywidualnych. Chciałbym podziękować za zaufanie i chęć związania się z KRUKiem prawie tysiącu inwestorom. Tym zmartwionym wysokim poziomem redukcji przekazuję, że będziemy konsekwentnie rozwijać to ważne dla nas źródło finansowania. Mamy nowy prospekt emisyjny, który daje nam możliwość emisji kolejnych 235 mln zł do lutego 2017 roku. Obecna emisja pokazał jak mocno inwestorzy indywidualni doceniają obligacje KRUKa na polskim rynku. To najlepszy dowód na dobrą współpracę pomiędzy KRUKiem,, a tysiącami inwestorów w Polsce. Jednocześnie cały czas będziemy pamiętać o dywersyfikacji źródeł finansowania. Niedawno zakończyliśmy także rekordową pod względem wielkości emisję na rynku hurtowym – pozyskaliśmy 150 mln zł od instytucji finansowych. Widzimy również zwiększone zainteresowanie finansowaniem naszego biznesu wśród banków. Już dzisiaj szukamy źródeł finansowania w euro zarówno w Polsce jak i zagranicą. - powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Liczba oferowanych obligacji wynosiła 650 tys., przy łącznej wartości nominalnej 65 mln zł. Na obligacje Spółki zapisało się 979 inwestorów. Złożyli oni zapisy na prawie 3,4 mln obligacji. Średnia wartość jednego zapisu wyniosła 325 tys. zł. Obligacje serii AB1 były emitowane w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych o wartości do 300 mln zł, który jest ważny do 4 lutego 2017 roku.

KRUK, jako emitent, jest bardzo aktywny na rynku obligacji. Do dzisiaj Spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 1 360 mln zł, z czego ok. 540 mln zł zostało już wykupione zgodnie z harmonogramem. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji KRUK S.A. o łącznej wartości nominalnej ponad 820 mln zł z terminami wykupu w latach 2016-2021. Tylko z posiadanego już portfela aktywów na koniec 2015 roku Grupa planuje odzyskać ponad 2,8 mld zł, a co roku dokonuje istotnych nowych inwestycji w aktywa działając dzisiaj w 7 krajach Europy.

Przewiń do góry