27/11/2023

Startują zapisy na obligacje KRUKa w walucie EURO dla inwestorów indywidualnych

W dniu dzisiejszym ruszyły zapisy na obligacje serii AO3EUR oferowane przez KRUKa. Zapisy potrwają od 27 listopada do  8 grudnia 2023. Obligacje są oferowane w trybie oferty publicznej w ramach X Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Ostateczne Warunki Emisji dla serii AO3EUR zostały podane przez Spółkę 22 listopada. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 EURO, a łączna wartość nominalna całej serii 5 mln EURO. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej EURIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Po raz pierwszy w historii emitowania obligacji, KRUK wychodzi do inwestorów indywidualnych z ofertą papierów wartościowych w walucie EURO. Wcześniejsze, już wykupione, dwie serie w tej w walucie na rynku polskim, były uplasowane wśród inwestorów instytucjonalnych. Biorąc pod uwagę nasz rozwój międzynarodowy, jak i wsłuchując się w głosy inwestorów indywidulanych, zdecydowaliśmy, że kolejna emisja obligacji pod prospektowym programem będzie w walucie EURO. To kolejny krok w dywersyfikacji finansowania działalności Grupy KRUK, a dla rynku obligacji nowy produkt KRUKa kierowany do inwestorów indywidualnych. Zapisy na obligacje wystartowały dziś, 27 listopada i potrwają do 8 grudnia – komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Jesteśmy w bardzo dobrym momencie naszego rozwoju - inwestycje po 3 kwartałach wyniosły blisko 2 mld zł, a zysk netto ponad 750 mln zł. KRUK po 25 latach działalności jest na nowym poziomie, a chcemy osiągać jeszcze więcej.

Oferta obligacji serii AO3EUR jest przeprowadzona w oparciu o Prospekt X Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 lipca 2023 roku. Na jego podstawie, w ramach programu,  KRUK ma możliwość emisji obligacji do lipca 2024 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AO3EUR zostały opublikowane na stronie internetowej spółki https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AO3EUR są Prospekt Emisyjny Podstawowy X Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 11 lipca 2023 roku, Suplementy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AO3EUR opublikowane dnia 22 listopada 2023 roku i dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AO3EUR będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski

Przewiń do góry