18/09/2023

Startują zapisy na kolejną emisję obligacji KRUKa

W dniu dzisiejszym ruszyły zapisy na obligacje serii AO2 oferowane przez KRUKa. Zapisy potrwają od 18 września do 2 października 2023. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach X Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Ostateczne Warunki Emisji dla serii AO2 zostały podane przez Spółkę 14 września. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych, a łączna wartość nominalna całej serii  wyniesie 90 mln złotych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A.,   Noble Securities S.A., Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Indywidualni inwestorzy po raz kolejny będą mogli zapisać się na obligacje KRUKa. Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu ze strony rynku zdecydowaliśmy się podnieść wartość obecnej emisji do 90 mln zł. Cieszę się, że wracamy do większej skali emisji na rynku publicznym. Nie będzie to nasza największa emisja, w 2016 uplasowaliśmy w jednej emisji 135 mln zł, którą to emisję wykupiliśmy już w 2021 roku.  Zapisy wystartowały dziś, 18 września i potrwają do 2 października – komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – KRUK rozwija się od 25 lat, a pozyskane środki obok dostępnych linii kredytowych są ważnym paliwem dla tego rozwoju. Już dziś jesteśmy  jedną z największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie i chcemy dobrze wykorzystać obecne otoczenie rynkowe, w tym konkurencyjne. Nasza kondycja finansowa po 1 półroczu jest bardzo dobra, a inwestycje Grupy w portfele wierzytelności przekroczyły w tym okresie ponad 1,1 mld zł. Zarówno ten, jak i kolejne lata zapowiadają się dla nas bardzo dobrze i bardzo pracowicie.

Oferta obligacji serii AO2 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt X Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 lipca 2023 roku. Na jego podstawie, w ramach programu,  KRUK ma możliwość emisji obligacji do lipca 2024 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AO2 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AO2 są Prospekt Emisyjny Podstawowy X Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 11 lipca 2023 roku, Suplementy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AO2 opublikowane dnia 14 września 2023 roku i dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AO2 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Przewiń do góry