10/07/2020

Spłaty w II kwartale 2020 roku wyniosły 417 mln zł

Spłaty z portfeli posiadanych przez Grupę KRUK wyniosły za całe pierwsze półrocze 2020 roku 894 mln zł, czyli o 2% więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. Jednocześnie, w pierwszym półroczu każdy z rynków, na którym operacyjnie działa KRUK, został dotknięty przez COVID-19, w różnym stopniu przez samą pandemię jak i wynikające z niej ograniczenia. W konsekwencji wyższy wynik pierwszego półrocza o 2% w zestawieniu z 2019 rokiem to przede wszystkim efekt rekordowego I kwartału. Łączna wartość spłat w II kwartale 2020 wyniosła 417 mln zł i jest o 7 % niższa, niż wynik II kwartału w roku ubiegłym i o 13% niższa od spłat I kwartału 2020 roku.

Zgodnie z przewidywaniami odnotowaliśmy negatywny wpływ COVID - 19 na spłaty w II kwartale, które były o 13% gorsze, niż spłaty pierwszego kwartału tego roku. Najgorszym wpłatowo miesiącem był kwiecień. W kolejnych miesiącach kwartału odnotowaliśmy pewną poprawę w spłacalności, ale za wcześnie jeszcze na wyciąganie optymistycznych wniosków. Jest to przede wszystkim efekt odmrażania gospodarki i powracania do pracy sprzed „lockdownu”. Cieszy nas, że wróciliśmy do wizyt doradców terenowych na każdym z rynków, rozwinęliśmy nasze narzędzia on-line. Niewiadomą pozostaje przyszły przebieg pandemii i jej wpływ na gospodarkę w kolejnych kwartałach na poszczególnych rynkach. – komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

KRUK zainwestował w I półroczu 2020 roku 80 mln zł w pakiety własne o łącznym nominale 692 mln zł. W samym II kwartale KRUK zainwestował 23 mln zł przede wszystkim w portfele detaliczne w Polsce, Rumunii i Czechach o łącznej wartości nominalnej 187 mln zł.

Sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy na koniec II kwartału 2020 roku jest stabilna. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 30 czerwca 2020 roku wyniosły w Grupie KRUK 248 mln zł, co oznacza wzrost o 18 mln zł w porównaniu do końca marca 2020 roku. Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych na koniec 30 czerwca 2020 roku wyniosła 910 mln zł i wzrosła tym samym o 198 mln zł wobec końca marca tego roku.

Zarząd podjął decyzję o zmianie terminu publikacji wyników za I półrocze 2020 roku z 9 września 2020 roku na 27 sierpnia 2020 roku.

- W II kwartale pojawiły się pierwsze przetargi na rynku wierzytelności. Tak jak mówiliśmy kilka miesięcy temu z ostrożnością podchodzimy do zakupów, mimo że jako Grupa jesteśmy dobrze przygotowani pod względem finansowym i płynnościowym do powrotu do pełnej aktywności inwestycyjnej. Na dzisiaj inwestujemy przede wszystkim w Polsce i w Rumunii, ale skala przetargów jest wciąż niewielka. Spodziewamy się większego otworzenia rynku sprzedaży wierzytelności pod koniec roku, a nawet w 2021r. – komentuje Piotr Krupa – Zdaję sobie sprawę, że z uwagi na COVID-19 i niepewność co do kondycji gospodarki w kolejnych kwartałach czeka nas trudny proces wyceny wartości naszych aktywów na koniec I półrocza. Tu warto podkreślić, że Grupa KRUK posiada stabilną sytuację finansową i płynnościową, więc jesteśmy dobrze przygotowani na trudniejsze czasy.  – kończy Piotr Krupa.

 

Przewiń do góry