28/08/2016

Solidna pierwsza połowa roku w KRUKu: dynamiczny wzrost spłat i rekordowe inwestycje na 6 rynkach Europy

Grupa KRUK (GPW:KRU), polski lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016 roku:

  • KRUK w 1 półroczu kupił 31 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 6,4 mld złotych i nakładach wynoszących 727 mln złotych. Suma inwestycji była ponad trzykrotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2015 roku.
  • Już po zakończeniu półrocza, KRUK sfinalizował transakcję w ramach projektu realizowanego przez International Finance Corporation (część Banku Światowego) w Rumunii. Wartość nominalna portfela wyniosła 2,6 miliarda złotych. Łącznie z inwestycją w Rumunii, zakontraktowane nakłady KRUKa w 2016 wyniosły do tej pory około 0,9 mld złotych.
  • Spłaty z portfeli własnych Grupy KRUK wyniosły 446 mln złotych, o 12 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tylko w drugim kwartale KRUK zrealizował 230 mln złotych spłat, najwięcej w swojej historii. Wartość nominalna portfela, na którym operuje KRUK, to na koniec 1 półrocza niemal 33,0 mld złotych.
  • Zysk netto w 1 półroczu 2016 roku wyniósł 111,3 mln zł i był o 3 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego
  • W pierwszym półroczu KRUK wyemitował 3 serie pięcioletnich obligacji w ramach oferty publicznej o łącznej wartości 265 mln zł i oprocentowaniu WIBOR 3M + 3,15 p.p. oraz 3 serie w ramach oferty prywatnej o wartości 257,9 mln zł i oprocentowaniu WIBOR 3M + od 2,5 (trzyletnie) do 3,25 p.p. (sześcioletnie).
  • Po zakończeniu I półrocza 2016 KRUK wyemitował pierwsze w historii obligacje w euro o wartości nominalnej 20 mln euro i stałym oprocentowaniu 3% w skali roku. Emisja jest elementem rozbudowy finansowania Grupy KRUK w związku z rozwojem w Europie Zachodniej.
  • W 1 półroczu, Walne Zgromadzenie KRUKa podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w postaci 2 zł na akcję, co dało łączną kwotę 35,8 mln złotych. Dywidenda trafiła do akcjonariuszy 29 lipca. W ubiegłym roku wyniosła 1,5 zł na akcję, czyli 25,9 mln złotych.
  • W dniu 11 sierpnia kapitalizacja KRUKa przekroczyła przełomową wartość 4 miliardów złotych (miliard dolarów). Od debiutu na giełdzie ponad pięć lat temu, kurs spółki poszedł w górę o 500 procent, a tylko od początku roku o ponad 40 procent.

- Firma z polskim kapitałem, zatrudniająca tylko w kraju niemal dwa tysiące osób, po kilkunastu latach od powstania jest w europejskiej ekstraklasie firm z branży usług finansowych. Nasza prougodowa strategia, polegająca na podpisywaniu dogodnych ugód z klientami i rozkładanie długów na raty, zdobyła ogromną popularność w Europie Centralnej i powoli przekonuje mieszkańców Europy Zachodniej. W pierwszym półroczu poczyniliśmy kolejne kroki, żeby o KRUKu mówiło się dobrze nie tylko w naszym regionie, ale również w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Inwestycje na poziomie niemal miliarda złotych łącznie na sześciu rynkach to najlepszy tego dowód. Jestem przekonany, że kontynuacja tego kierunku rozwoju przyniesie wiele korzyści akcjonariuszom i obligatariuszom KRUKa w przyszłości - powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 1 połowę 2016 roku

(w mln zł)

1 poł. 2016

zmiana

rdr

1 poł. 2015

2015

wykonanie

2015

Przychody

341,1

+19%

286,8

611,2

56%

EBIT

131,7

+4%

126,1

251,4

52%

EBITDA gotówkowa*

268,8

-

267,7

523,9

51%

Zysk netto

111,3

+3%

107,7

204,3

54%

ROE kroczące

23,1%

-

23,5%

26,0%

-

* EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych – przychody z windykacji pakietów własnych

Wysokie inwestycje w kraju i dalsza ekspansja zagraniczna

W pierwszym półroczu KRUK kupił 31 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 6,4 mld złotych i nakładach wynoszących 727 mln złotych. Suma inwestycji była ponad trzykrotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2015 roku i były w niej miedzy innymi przejęcie portfela od P.R.E.S.C.O. o wartości nominalnej 2,7 miliarda złotych oraz zakup portfela od włoskiego banku Monte dei Paschi di Siena o wartości nominalnej 1,5 miliarda złotych.

KRUK poczynił kolejne kroki w kierunku ekspansji zagranicznej. Oprócz wspomnianej inwestycji we Włoszech, dokonał też zakupu niewielkiego portfela wierzytelności w Hiszpanii – przejął od BIGBANK AS Consumer Finance portfel o wartości nominalnej 13 milionów złotych. Inwestycja stanowi pierwszy ważny krok na drodze rozwoju na jednym z największych w Europie rynków wierzytelności.

Już po zakończeniu półrocza, KRUK sfinalizował transakcję w ramach projektu realizowanego w konsorcjum z International Finance Corporation (część Banku Światowego) w Rumunii. Wartość nominalna portfela, przejętego w ramach współpracy od Grupy Eurobank, wyniosła 2,6 miliarda złotych. To największa i najważniejsza inwestycja w historii na niezabezpieczonym rynku obrotu wierzytelnościami konsumenckimi w tej części Europy.

- Nawiązanie współpracy z globalną instytucją, jaką jest Bank Światowy, to potwierdzenie, że polska spółka z Wrocławia stała się docenianym i równym partnerem dla największych międzynarodowych organizacji. Patrząc na potencjał zarówno rynku rumuńskiego, jak i regionu Europy zachodnio-centralnej, mamy ciągle jeszcze wiele do zrobienia.  Zapraszanie nas do największych, bilateralnych transakcji daje nowe szanse i możliwości – powiedział Piotr Krupa.

Łącznie z inwestycją w Rumunii, zakontraktowane nakłady KRUKa w 2016 wyniosły do tej pory około 0,9 mld złotych. KRUK po ośmiu miesiącach 2016 roku pobił więc historyczny rekord pod względem sumy nowych inwestycji. Aktualnie KRUK aktywnie inwestuje na siedmiu europejskich rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. KRUK w 1 półroczu obserwował dużą skłonność banków i instytucji finansowych do sprzedawania portfeli wierzytelności i oczekuje utrzymania tego trendu również w drugiej połowie roku.

Kolejny rekord spłat od klientów

Pierwsze półrocze przyniosło też kolejny wzrost spłat z portfeli własnych nabytych na wszystkich rynkach działalności Grupy KRUK. Wyniosły one 446 mln złotych, o 12 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tylko w drugim kwartale KRUK zrealizował 230 mln złotych spłat, najwięcej w swojej historii.

- To już piąty z rzędu kwartał, w którym spłaty z zakupionych portfeli przekroczyły 200 mln złotych. To efekt naszej unikatowej strategii i traktowania osoby zadłużonej jako najważniejszego klienta. Nie zamierzamy na tym poprzestawać i konsekwentnie będziemy rozbudowywać nasze operacje, również w nowych krajach działalności, czyli Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Już widzimy, że nasza niepowtarzalna strategia, połączona z pracą i konsekwencją zespołu KRUKa, przynosi efekty i będzie cieszyła się rosnącym uznaniem również w krajach Europy Zachodniej - powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Atrakcyjna baza finansowania

W pierwszym półroczu KRUK wyemitował trzy serie pięcioletnich obligacji w ramach oferty publicznej o łącznej wartości 265 mln zł i oprocentowaniu WIBOR 3M + 3,15 p.p. W emisjach wzięło udział łącznie blisko 3 tysiące inwestorów, którzy złożyli zapisy na 711 milionów złotych.

- Uplasowanie 265 mln zł na rynku publicznym z 300 mln zł programu uważam za duży sukces marki KRUKa jako solidnego emitenta. Jednocześnie łączny popyt był niemal 3-krotnie większy niż wartość oferowanych obligacji, co świadczy o szerokim zainteresowaniu wśród polskich inwestorów. Zdecydowanie zamierzamy pogłębiać tę współpracę i rozważamy uruchomienie kolejnego, czwartego już programu emisji obligacji publicznych – powiedział Piotr Krupa.

KRUK równolegle poszerza współpracę z instytucjami finansowymi w ramach emisji obligacji prywatnych. W pierwszym półroczu wyemitował 3 serie o wartości 258 mln zł i oprocentowaniu WIBOR 3M + od 2,5 (obligacje trzyletnie) do 3,25 p.p. (sześcioletnie).

Już po zakończeniu półrocza, KRUK przeprowadził pierwszą w historii prywatną emisję obligacji w euro o wartości nominalnej 20 mln euro o stałym oprocentowaniu 3 proc. Była to odpowiedź na zapotrzebowanie na tego typu instrument przez inwestorów instytucjonalnych oraz zagraniczną ekspansję KRUKa. Spółka zamierza rozwijać finansowanie działalności w euro, również w kontekście współpracy z inwestorami indywidualnymi.

Druga w historii dywidenda

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUKa 9 maja 2016 roku, zgodnie z rekomendacją Zarządu, podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2015 r. Walne postanowiło, że część zysku netto zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy o wartości 2 zł na jedną akcję, to jest w kwocie 35,5 mln zł oraz w pozostałej części, tj. w kwocie 0,4 mln zł na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy został ustalony na 8 lipca 2016 roku, a termin wypłaty na 29 lipca. Dywidendą objętych zostało 17 744 216 akcji KRUK S.A.

Zdaniem zarządu, wypłata tej wysokości nie będzie miała wpływu na nadrzędne plany dalszego rozwoju Grupy. Wypłata i wysokość dywidendy uwzględnienia bowiem zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji w kolejnych latach oraz aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową.

 

Przewiń do góry