23/03/2012

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy KRUK w 2011 roku

Bardzo udany rok Grupy KRUK i dobre perspektywy na 2012

 • najlepsze wyniki finansowe w historii
  - 125% wzrosty zysku operacyjnego i 84% wzrostu zysku netto r/r
  - rekordowe 569 mln zł inwestycji w portfele wierzytelności – które budują wynik KRUKa na kolejne lata
  - wysokie ROE – 27,9% w 2011 roku
  - silna generacja gotówki: 341 mln wpływów gotówkowych
 • stabilny dostęp do finansowania – pozyskanie 291 mln zł z emisji obligacji oraz 125 mln zł kredytów bankowych na zakup nowych portfeli
 • zdecydowana pozycja lidera rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce i Rumunii
  - 36% udział w rynku portfeli nabytych /łącznie na rynkach PL, RU i CZ/i 29% udział w inkaso /łącznie na rynkach PL i RU/
 • udane wejście na rynek w Czechach - inwestycje w portfele wierzytelności na poziomie 38 mln zł

Grupa KRUK, lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce i wiodący podmiot na rynku rumuńskim, odnotowała dynamiczny wzrost wyników finansowych. W 2011 r. przychody Grupy wyniosły 274 mln PLN, zysk na działalności operacyjnej 96 mln PLN, a zysk netto 66 mln PLN. Oznacza to w stosunku do 2010 r. wzrost przychodów o 67%, wzrost zysku na działalności operacyjnej o 125% oraz wzrost zysku netto o 84%. Wysoki wzrost wyników 2011 roku jest w głównej mierze efektem bardzo dobrych wyników w segmencie zakupów wierzytelności. Rekordowa wartość inwestycji w portfele wierzytelności generować będzie korzyści także w kolejnych latach.

 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy KRUK /w tys. zł/

2011

2010

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

274 031

164 281

67%

Zysk na działalności operacyjnej

95 995

42 636

125%

Zysk netto

66 392

36 119

84%

KRUK jest największą firmą w Polsce pod względem wartości nominalnej wierzytelności przejętych do obsługi

Ponad 6,1 mld PLN miały wartość sprawy przyjęte do obsługi przez Grupę KRUK w 2011 roku. To o 18% więcej niż suma spraw obsługiwanych przez czterech największych konkurentów. /dane wg rankingu GG Parkiet z 5 lutego 2012 r./


„Mamy za sobą bardzo udany rok, zdecydowanie jeden z najlepszych w całej historii spółki. Osiągnięte wyniki finansowe sprawiły nam wiele satysfakcji. Zakończyliśmy 2011 rok rekordowym poziomem przychodów i najwyższym w historii spółki zyskiem netto. Rekordowe inwestycje w 2011 roku budują nam wyniki kolejnych lat [dodajmy zgrabnie]. Warty podkreślenia jest wysoki poziom wskaźnika ROE, który wyniósł prawie 28% na koniec 2011 roku. Osiągniecie ponadprzeciętnej efektywności kapitału własnego było dla nas jednym z celów biznesowych i nadal pozostaje priorytetowym zadaniem na ten rok” - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. „Sprzyjała nam bardzo dobra sytuacja na rynku zarządzania wierzytelnościami. Uważam, że wykorzystaliśmy ją w pełni inwestując w 2011 roku w zakup pakietów wierzytelności 569 mln zł, o 193 % więcej niż w 2010 roku. Łącznie w ubiegłym roku kupiliśmy 53 pakiety wierzytelności, głównie od instytucji finansowych. Jednocześnie uzyskaliśmy prawie 40% udziału w polskim rynku windykacji wierzytelności na zlecenie. Świadczenie usług zarządzania wierzytelnościami jest nie tylko ważnym elementem naszych wyników ale ma dla KRUKa strategiczne znaczenie ze względu na synergie z biznesem zakupów wierzytelności." – podkreśla Piotr Krupa.

Z pewnością 2011 rok zapisze się w historii spółki KRUK, jako przełomowy. Po przeprowadzeniu oferty publicznej akcji, w maju 2011 roku spółka KRUK zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wejście na GPW było ważnym krokiem, ponieważ status spółki publicznej wzmocnił wizerunek firmy KRUK w oczach inwestorów i klientów biznesowych, jako firmy transparentnej i otwartej. Dzięki przeprowadzeniu oferty publicznej KRUK pozyskał środki finansowe na dalszy rozwój i umocnienie pozycji lidera rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz realizacji strategii stworzenia największej firmy windykacyjnej w Europie środkowo-wschodniej. Warto podkreślić, że po ofercie publicznej nowymi akcjonariuszami spółki KRUK zostali najwięksi krajowi inwestorzy instytucjonalni oraz spora grupa inwestorów indywidualnych. Według danych na koniec 2011 roku akcje KRUK-a znajdują się w portfelach 11 z 14 Otwartych Funduszy Emerytalnych, co w przypadku spółek spoza indeksu WIG20 jest jednym z najlepszych rezultatów. Akcje KRUK-a cieszyły się też sporym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych.

Po giełdowym sukcesie akcji spółki, Grupa KRUK w listopadzie 2011 roku zdecydowała się wprowadzić na kolejny rynek notowań - Catalyst - obligacje korporacyjne. Emisja obligacji jest ważnym źródłem pozyskiwania kapitału przez spółkę KRUK na inwestycje w zakup portfeli wierzytelności. W całym 2011 roku Grupa KRUK wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 291 mln zł.

 

Grupa KRUK osiągnęła wyjątkowy sukces w budowaniu biznesu poza granicami kraju.

KRUK jest jednym z nielicznych przykładów osiągnięcia przez polską firmę sukcesu na rynkach zagranicznych. Łącznie w Rumunii i w Czechach spółka pozyskała sprawy o wartości nominalnej blisko 2,6 mld zł. W 2011 roku, w Rumunii, Grupa uzyskała bezapelacyjną pozycje lidera na rynku nabywania wierzytelności na własny rachunek. I jest tam postrzegana, podobnie jak w Polsce, jako innowator, który wprowadza nowe metody prowadzenia biznesu oparte na strategii pro-ugodowej wobec dłużników. Jesienią ubiegłego roku przeprowadzona została w Rumunii, wzorem doświadczeń w Polsce, kampania telewizyjna i prasowa skierowana do osób zadłużonych. Spotkała się ona z bardzo dobrym przyjęciem klientów i dłużników KRUKa oraz uznana została za pionierską metodę komunikacji marketingowej usług windykacji na rynku rumuńskim. Najnowszy cel ekspansji zagranicznej KRUK-a to Czechy. Od momentu rozpoczęcia działalności w Czechach do końca 2011 roku KRUK dokonał zakupu wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej prawie 430 mln zł, nabywając wierzytelności m.in. od dwóch czołowych banków w Czechach. „Rynek czeski jest dla nas bardzo atrakcyjny i widzimy tu dla siebie miejsce w czołówce branży. W związku z kryzysem gospodarczym także Czechom coraz trudniej regulować zobowiązania. Rośnie tym samym zapotrzebowanie na profesjonalne usługi zarządzania należnościami. Podobnie jak w Polsce i Rumunii również w Czechach będziemy wdrażać naszą autorską i unikatową strategię pro-ugodową” – mówi Piotr Krupa.

 

W marcu tego roku KRUK otrzymał zgodę węgierskiej Komisji Nadzoru Finansowego (PSZÁF) na przejęcie węgierskiej spółki obrotu wierzytelnościami SH Money. Spółka SH Money posiada licencje na nabywanie wierzytelności na Węgrzech, która w praktyce nie prowadziła działalności operacyjnej. O umowie zakupu tej spółki KRUK informował w raporcie za trzeci kwartał 2011 r. Warunkiem zamknięcia transakcji było uzyskanie zgody węgierskiej Komisji Nadzoru Finansowego. KRUK rozważa rozpoczęcie działalności na Węgrzech w 2012 roku.

 

KRUK rozwija nowe linie biznesowe.

Biur informacji gospodarczej ERIF oraz projekt pożyczek „Novum” w przyszłości będą jednym z kluczowych motorów wzrostu Grupy KRUK.
Świadczenie usług w obszarze informacji gospodarczych to bardzo perspektywiczna działalność. Na wszystkich dojrzałych rynkach, biura informacji gospodarczej to duże, rentowne biznesy, a o ich wartości stanowią bazy danych. Strategia KRUK-a zmierza do budowy największej bazy informacji o osobach zadłużonych, zachowując przy tym transparentność dla rynku i dla klientów. Baza systemu ERIF ma już ponad 1 mln wpisów, a przyrost w 2011 roku bazy wyniósł 105%. Jego zasoby, jako jedyne z działających w Polsce biur informacji gospodarczej są weryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta (KPMG). W planach jest także uruchomienie bazy informacji gospodarczej w innych krajach, na których działa KRUK.
Rozwijany jest także projekt pożyczki Novum. Jest to produkt skierowany do byłych dłużników Grupy KRUK - osób, które regularnie wywiązały się z porozumień ratalnych i spłaciły swoje zadłużenie. Są to osoby, które z powodu swojej negatywnej historii kredytowej są wykluczone z rynku bankowego. W 2011 roku KRUK udzielił 4 675 „Pożyczek NOVUM”, czyli o 57% więcej niż w roku 2010.

 

Perspektywy na 2012 rok

Ze względu na rekordowe inwestycje portfeli wierzytelności, wyniki 2012 roku będą w znacznej mierze efektem już poczynionych zakupów. Sytuacja branży w 2012 roku zależy w dużej mierze od tego, jak będzie kształtować się podaż portfeli wierzytelności ze strony banków. KRUK szacuje, że podobnie jak w 2011 roku poziom nakładów inwestycyjnych na zakupy wierzytelności w Polsce osiągnie wartość około 1 mld zł. Sektor bankowy cały czas generuje podaż, wystawiając na sprzedaż wierzytelności konsumenckie. Podobnie jak do tej pory KRUK nadal będzie aktywny na rynku zakupu portfeli startując praktycznie w każdym przetargu na sprzedaż pakietów wierzytelności na rynkach swojej działalności. Prawdopodobnie w 2012 roku banki rozpoczną także na większą skalę sprzedaż wierzytelności korporacyjnych. Na rynku tym KRUK także chce być aktywny.
„Rok 2012 to dla nas czas przygotowań do Wielkiej Wyprawy. Wyprawy na szczyt, którym jest pozycja lidera branży zarządzania wierzytelnościami w Europie środkowo-wschodniej” – podkreśla Piotr Krupa.

Przewiń do góry