13/05/2014

Rekordowy kwartał Grupy KRUK

Rekordowy kwartał Grupy KRUK

Grupa KRUK, wiodąca firma zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, (GPW Ticker: KRU), w pierwszym kwartale 2014 roku osiągnęła rekordowy zysk netto w wysokości 40 mln zł.

W pierwszym kwartale 2014 roku Grupa KRUK wypracowała:

  • rekordowe 40 mln zł zysku netto (41% zysku netto całego 2013 roku) – wzrost o 103% rok do roku i 127% w porównaniu do 4Q 2013
  • nakłady na portfele wierzytelności wyniosły 269 mln zł – rekordowe w historii Grupy KRUK, w tym 230 mln zł inwestycji w nabycie od Getin Bank pakietu wierzytelności hipotecznych o wartości nominalnej 710 mln zł
  • zgodne z oczekiwaniami spłaty z portfeli nabytych w wysokości 154 mln zł – wzrost o 30% rok do roku – porównywalnie z rekordowym pod względem spłat 4Q 2013
  • 51,4 mln zł zysku operacyjnego – wzrost o 52% rok do roku

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy KRUK

dane w mln zł

1Q 2014

1Q 2013

zmiana

Przychody

120,1

95,6

+25%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

51,4

33,9

+52%

EBITDA gotówkowa*

98,8

74,8

+32%

zysk netto

40,0

19,7

+103%

*EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych - przychody z windykacji pakietów własnych

 

„W pierwszym kwartale 2014 roku wypracowaliśmy ponad 100 proc. wzrost zysku w porównaniu do pierwszego kwartału 2013 roku 127 proc. wzrostu zysku netto w porównaniu do czwartego kwartału 2013 roku. Utrzymaliśmy spłaty z nabytych portfeli na wysokim poziomie 154 mln zł, co oznacza wzrost o 30% rok do roku. Bardzo dobry poziom spłat jest efektem naszej strategii prougodowej oraz polepszającej się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w krajach, gdzie KRUK prowadzi działalność. Jednocześnie utrzymujemy dobrą dyscyplinę kosztową, przy uwzględnieniu istotnych nakładów na kontynuację kampanii medialno-edukacyjnej skierowanej do osób zadłużonych. Szeroka kampania prowadzona w pierwszym kwartale za pośrednictwem mediów masowych w Polsce i Rumunii miała za zadanie aktywizację osób zadłużonych i zachęcenie ich do kontaktu z KRUK-iem w celu uzgodnienia możliwych sposobów na spłatę zaległości. Promowane przez nas rozwiązanie w postaci zawarcia ugody i spłaty zaległości w dogodnych ratach cieszy się coraz większym uznaniem wśród osób zadłużonych. Początek drugiego kwartału także rozpoczęliśmy bardzo udanie finalizując transakcje wierzytelności z portfela zabezpieczonego, której efektem jest rozpoznanie zysku w drugim kwartale 2014 r. w wysokości 18,7 mln. Transakcja ta została zawarta w ramach procesu zarządzania posiadanym portfelem zabezpieczonym.” - Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Pierwszy kwartał 2014 roku był również rekordowy pod względem nakładów na nowe portfele wierzytelności, które wyniosły 269 mln zł. Dotychczas największe inwestycje zostały poczynione w II kwartale 2012 roku i wyniosły 249 mln PLN.

Największą pojedynczą inwestycją w pierwszym kwartale był zakup za 230 mln zł pakietu wierzytelności hipotecznych. Jest to jednocześnie największy nakład na pojedynczy portfel wierzytelności w historii Grupy KRUK. Transakcja ta otwiera KRUKa na perspektywiczny segment rynku zakupów wierzytelności hipotecznych, który dołączy do dotychczas rozwijanych segmentów wierzytelności konsumenckich oraz wierzytelności korporacyjnych.

„Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w pierwszym kwartale był zakup pakietu wierzytelności hipotecznych od Getin Banku – pierwsza tego typu transakcja na tak dużą skalę w Polsce. Za zabezpieczone wierzytelności hipoteczne o wartości nominalnej 710 mln zł zapłaciliśmy 230 mln zł. Dla KRUK-a była to wartościowo największa dotychczas zrealizowana transakcja na portfelach wierzytelności. Liczymy, że banki będą coraz częściej i chętniej sprzedawały wierzytelności hipoteczne. KRUK jest na to gotowy, posiadamy odpowiednie zasoby organizacyjne i dostęp do finansowania, aby aktywnie uczestniczyć w rozwoju tego rynku. Warto podkreślić, że nabywając portfele wierzytelności hipotecznych, KRUK staje się dla banków partnerem skutecznie wspierającym je w rozwiązaniu problemu nadmiernego zadłużenia osób posiadających nieregularnie spłacane kredyty hipoteczne.  W wyniku takiej transakcji wszystkie trzy strony odnoszą wymierne korzyści” - Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Grupa KRUK w 1Q 2014 uzyskała dostęp do nowego 10-letniego kredytu bankowego o wartości 260 mln zł, który może być przeznaczony na zakupy portfeli wierzytelności na wszystkich rynkach, na których obecnie działa Grupa. Przyznane finansowanie podwoiło wartość dostępnych linii kredytowych i będzie stanowić elastyczne narzędzie do nabywania nowych portfeli wierzytelności. Grupa KRUK na koniec 1Q 2014 posiadała łącznie przyznane limity kredytowe o wartości 470 mln zł (wykorzystane 90 mln zł), a wartość wyemitowanych obligacji wyniosła 555 mln zł. Dług odsetkowy Grupy KRUK na koniec 1Q 2014 wyniósł 589 mln zł wobec 652 mln zł na koniec 4Q 2013 roku. Wskaźnik zadłużenia (dług odsetkowy netto do kapitałów własnych) spadł z 1,6 na koniec 4Q 2013 do 1,3 na koniec 1Q 2014.

Działalność inkaso wygenerowała 8 mln zł przychodów i 2,8 mln zł marży w 1Q 2014 roku. Wartość nominalna spraw przyjętych do obsługi w pierwszym kwartale wynosiła 696 mln zł. Przychody i marża inkaso w pierwszym kwartale 2013 roku wyniosły odpowiednio 14,3 mln i 9,2 mln zł. Różnica w wynikach osiągniętych w pierwszych kwartałach 2013 i 2014 wynika z bardzo dobrego wyniku segmentu inkaso korporacyjnego w pierwszym kwartale 2013 roku. Rynek inkaso jest bardzo konkurencyjny, ale dzięki odpowiedniej efektywności operacyjnej KRUK w dalszym ciągu jest w stanie osiągać dobre rezultaty w tym segmencie.

Przewiń do góry