10/04/2014

Rekordowe inwestycje KRUKa w pierwszym kwartale

Pierwszy kwartał 2014 roku był dla Grupy KRUK rekordowy pod względem inwestycji w portfele wierzytelności. W tym okresie podmioty z Grupy KRUK zainwestowały łącznie 269 mln zł w 9 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej prawie 1,1 mld zł. Łącznie z kwietniową transakcją zakupu portfela wierzytelności konsumenckich od Santander Consumer Bank, Grupa KRUK zainwestowała od początku roku już ponad 300 mln zł, czyli 83% nakładów całego poprzedniego roku.

- W pierwszych trzech miesiącach tego roku zainwestowaliśmy o ponad 20 mln zł więcej niż w rekordowym do tej pory drugim kwartale 2011 roku, kiedy to nakłady wyniosły 249 mln zł. Jednocześnie poczyniliśmy też kolejne ważne kroki z punktu widzenia rozwoju naszej organizacji. 31 marca 2014 r. nabyliśmy za 230 mln zł portfel wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie od Getin Noble Banku. Jest to pierwsza, na tak dużą skalę, transakcja, która nie tylko osadza nas mocno w nowym segmencie działalności operacyjnej, ale również tworzy historię rozwoju rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Inwestycje w pierwszym kwartale 2014 roku stanowią około 73% nakładów poczynionych w całym 2013 roku, kiedy Grupa zainwestowała 367 mln zł w nowe portfele wierzytelności. Dodatkowo, na początku kwietnia 2014 roku Grupa KRUK zawarła z Santander Consumer Bankiem transakcję zakupu za 36 mln zł portfela wierzytelności, co łącznie daje 83% inwestycji poprzedniego roku.

- Nie chcemy zwalniać tempa, zgodnie z naszą strategią chcemy aktywnie uczestniczyć we wszystkich aukcjach portfeli wierzytelności konsumenckich niezabezpieczonych, zabezpieczonych hipotecznie oraz korporacyjnych. Chcemy także wejść na nowy rynek geograficzny i uważnie przyglądamy się takim krajom jak Niemcy, Hiszpania czy Turcja – dodaje prezes Krupa.

Przewiń do góry