01/11/2016

Rekordowe inwestycje dodają skrzydeł

Grupa KRUK, polski lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za okres 1-3 kw. 2016 roku:

  • Zysk netto w 1-3kw. 2016 roku wyniósł 186 mln zł i był o 16 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. KRUK po trzech kwartałach zrealizował 91 proc. wyniku z 2015 roku. Tylko trzecim kwartale wynik netto wyniósł 74 mln złotych, notując wzrost względem poprzedniego kwartału o 48 proc.
  • Spłaty od osób zadłużonych z pakietów własnych wyniosły 701 mln złotych i były wyższe o 16 proc. r/r.  W drugim kwartale 2016 roku KRUK zrealizował 255 mln zł spłat, o 11 % więcej niż w drugim kwartale. Był to najlepszy kwartał w historii, a na wzrost spłat wpływ miały m.in. nowe inwestycje poczynione w 2016 roku oraz sprzyjające sytuacja makroekonomiczna.
  • W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku, Grupa KRUK, zainwestowała 936 mln złotych w 60 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 6,4 mld złotych. Nakłady wzrosły o 220 proc. w stosunku do pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku.  KRUK spodziewa się kontynuacji silnej podaży portfeli wierzytelności na sprzedaży w IV kwartale 2016 roku oraz w I kwartale 2017 roku.
  • Już po zakończeniu 3 kwartału, KRUK dokonał kolejnej inwestycji we Włoszech. Nabył portfel spraw o łącznej wartości nominalnej 930 milionów euro, czyli około 4 mld złotych. Od debiutu na tamtejszym rynku w listopadzie 2015, KRUK kupił portfele o łącznej wartości nominalnej 5,9 mld złotych. 
  • KRUK rozbudowuje organizacje we Włoszech i zamierza kupić jedną z firm windykacyjnych, z którą od kilku miesięcy współpracuje na etapie wyceny i obsługi portfeli wierzytelności. Spółka zatrudnia 34 osoby, a jej skonsolidowane przychody w 2015 roku wyniosły 2,2 mln EUR. 
  • W 1-3kw. 2016 roku KRUK wyemitował 643 mln zł nowych obligacji, zarówno w ramach oferty publicznej kierowanej do inwestorów indywidualnych (300 mln zł) jak i oferty prywatnej, kierowanej do inwestorów instytucjonalnych (258 mln zł). Po zakończeniu trzeciego kwartału KRUK przydzielił w ramach oferty prywatnej kolejne 150 mln zł obligacji, utrzymując poziom oprocentowania ze wcześniejszych emisji.
  • Silna podaż portfeli wierzytelności i wspieranie procesu budowy organizacji w Europie Zachodniej poprzez akwizycje małych lub średnich firm windykacyjnych skłoniły zarząd KRUKa do zaproponowania akcjonariuszom podwyższenia kapitału zakładowego o maksymalnie 1 mln szt. akcji, czyli 5,6 proc. obecnej sumy akcji.

- Ostatnie trzy kwartały upłynęły dla nas pod znakiem silnego wzrostu zarówno w krajach gdzie jesteśmy obecni od wielu lat jak i rozwoju na nowych rynkach Europy Zachodniej - w Niemczech, Włoszech oraz Hiszpanii. Przed nami jeszcze dwa miesiące ciężkiej pracy, ale już po zakończeniu trzeciego kwartału widzimy, że 2016 rok będzie dla nas bardzo udany. Do końca września spłaty od klientów przekroczyły już 700 milionów złotych, w porównaniu do 825 mln zł spłat w całym poprzednim roku. Dokonaliśmy rekordowych inwestycji na poziomie niemal miliarda złotych na sześciu europejskich rynkach, które już zaczynają pracować, ale przede wszystkim będą budowały wyniki w przyszłości. Na nowych rynkach również promujemy prougodowy model, w którym rozkładamy długi na dogodne raty. Wierzę, że  prokonsumeckie podejście przekona mieszkańców Europy Zachodniej do nawiązania kontaktu z KRUKiem - powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Kolejny rekord spłat od klientów i najwyższe inwestycje

Spłaty z portfeli własnych w trzecim kwartale wyniosły 257 milionów złotych, co dało 25-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku oraz najlepszy wynik w historii działalności KRUKa. Łącznie w okresie od stycznia do września, spłaty wyniosły 701 milionów złotych.

- Historycznie, zazwyczaj trzecie kwartały nie są dla nas najmocniejsze. Tym razem było inaczej i ostatnie trzy miesiące okazały się najlepsze w historii działalności KRUKa. To dobry prognostyk przed ostatnim kwartałem roku - powiedział Piotr Krupa.

KRUK w trzecim kwartale zainwestował 205 milionów złotych w 16 nowych portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 2 miliardy złotych. Suma wszystkich inwestycji dokonanych przez KRUKa do końca września wyniosła już 936 milionów złotych, za co KRUK kupił 60 portfeli na sześciu europejskich rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, Niemczech, Hiszpanii oraz we Włoszech.

Ponad 160 tys. nabytych wierzytelności we Włoszech i plan akwizycji  firmy zarządzającej wierzytelnościami

Pod względem inwestycji, KRUK był bardzo aktywny we Włoszech. Od debiutu na tamtejszym rynku w listopadzie 2015, kupił portfele o łącznej wartości nominalnej 5,9 mld złotych. Liczba spraw nabytych  na tamtejszym rynku wynosi już ponad 160 tysięcy. Ostatnia transakcja nastąpiła po zamknięciu trzeciego kwartału. KRUK nabył portfel spraw o łącznej wartości nominalnej 930 milionów euro, czyli około 4 mld złotych. 
KRUK zamierza nabyć spółkę, z którą od kilku miesięcy współpracuje  na etapie wyceny i obsługi portfeli wierzytelności. Przejęcie i integracja 34-osobowej spółki ma wspomóc rozbudowę organizacji KRUKa we Włoszech. Przychody spółki w 2015 roku wyniosły 9,5 milionów złotych.  

- Włochy są dla nas atrakcyjnym rynkiem zarówno pod względem wielkość samego rynku sprzedaży niezabezpieczonych wierzytelność jak i poziomu oczekiwanych stóp zwrotu. Już dzisiaj jesteś jednym z kluczowych podmiotów działających i inwestującym na tym wciąż młodym rynku. Po kilku udanych inwestycjach w portfele pracujemy mocno nad rozbudową organizacji operacyjnej we Włoszech. Proces rekrutacji  i tranyzcji chcemy wesprzeć nabyciem odpowiednie firmy zarządzającej wierzytelnościami. Dzisiaj pracujemy nad zawarciem umowy nabycia firmy, z którą od wielu miesięcy współpracujemy na etapie wycen i obsługi naszych portfeli. Dzięki tym miesiącom mieliśmy okazje dobrze poznać samą organizacje ale przede wszystkim ludzi, którzy do nas niedługo dołączą. Jest to świetny zespół, liczący 34 osoby, który razem z KRUKiem chciałby odnosić kolejne sukcesy we Włoszech. Sama spółka działa we Włoszech od  początku lat 90-tych i jest doświadczonym partnerem instytucji finansowych w obsłudze wierzytelności. Firma  ma duże doświadczenie w zarządzaniu całym procesem obsługi zarówno na etapie polubownym jak i sądowym. Udana integracja spółki, którą już się rozpoczęła, z zespołem KRUKa  powinna dać nam mocne fundamenty i przyspieszyć budowę wiodącej organizacji we Włoszech - powiedział Piotr Krupa. 

Plan podwyższenia kapitału

Silna podaż portfeli wierzytelności i wspieranie procesu budowy organizacji w Europie Zachodniej poprzez akwizycje małych lub średnich firm windykacyjnych skłoniły zarząd KRUKa do zaproponowania akcjonariuszom podwyższenia kapitału zakładowego o maksymalnie 1 mln szt. akcji, czyli 5,6 proc. obecnej sumy akcji.  

- Decyzja o emisji akcji jest wynikiem ekspansji KRUKa - zarówno na rynkach Europy Centralnej, jak i w nowych krajach Europy Zachodniej. Obraliśmy ten kierunek dwa lata temu, kiedy przyjęliśmy strategię na lata 2015-2019. Dzisiaj widzimy, że mamy niepowtarzalną szansę dołączyć do wąskiego grona polskich firm, które stworzyły i ustabilizowały organizacje w największych ale także w najbardziej wymagających krajach Europy. Podaż portfeli wierzytelności rośnie, w dodatku pojawiają się możliwości akwizycji zagranicznych spółek, które mogą przyspieszyć proces budowy organizacji. Dlatego chcemy być gotowi na każdą potencjalną inwestycję i emisja akcji ma nam w tym pomóc. Razem z wysokimi przepływami z bieżącej działalności oraz   racjonalnym wspieraniem się bazą dłużnego finansowania, będziemy budować KRUKa w Europie w wykorzystując szanse rynkowe w najlepszy możliwy sposób - powiedział Piotr Krupa.

Decyzja o przeprowadzeniu oferty prywatnej zapadnie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 29 listopada.

Przewiń do góry