16/12/2021

Rekordowa liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na 239 mln zł obligacji KRUKa

KRUK w dniu dzisiejszym poinformował o przydzieleniu 50 mln PLN 5-letnich obligacji serii AM1. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 239 mln zł, co przekłada się na redukcję zapisów na poziomie 79%. Emisja była przeprowadzona w ramach VIII Programu Emisji Obligacji i była skierowana do inwestorów indywidualnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł, a oprocentowanie obligacji jest zmienne: WIBOR3M + marża 3,4 p.p. w skali roku.

- To była piąta z kolei, a czwarta skierowana do inwestorów indywidualnych, emisja obligacji w tym roku. Łącznie w 2021 roku, na rynku papierów dłużnych, pozyskaliśmy 535 mln zł środków na finansowanie naszej działalności - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.-  Zainteresowanie inwestorów ostatnią tegoroczną emisją obligacji KRUKa przeszło nasze oczekiwania. Było ono tak duże, że musieliśmy dokonać 79% redukcji zapisów. W siedmioletniej historii prospektowych ofert obligacji KRUKa jest to rekordowa emisja pod względem liczby inwestorów, których łączna liczba wyniosła 1357. Jest to też druga co do wielkości emisja pod względem łącznej wartości zapisów, które wyniosły 239 mln zł. Bardzo doceniamy zaufanie jakim obdarzają nas inwestorzy. Biorąc pod uwagę tak duży niezaspokojony popyt z ich strony przy tej emisji, jak i nasze inwestycje, to wręcz powinniśmy w najbliższym czasie wrócić na rynek z kolejną ofertą obligacji - kontynuuje Piotr Krupa. – Jesteśmy obecnie w bardzo dobrym momencie naszej historii. Operacyjnie osiągamy kolejne rekordy, a inwestycyjnie już po trzech kwartałach osiągnęliśmy poziom blisko 1 mld zł. Przed nami końcówka intensywnego roku i początek 2022 roku, który zapowiada się bardzo ciekawie. Nasz apetyt inwestycyjny jest nadal duży, a pozyskane środki z emisji obligacji są oprócz posiadanych linii kredytowych ważnym źródłem naszego finansowania. Dzięki pozyskanym właśnie 50 mln zł będziemy dalej rozwijać KRUKa - kończy Piotr Krupa.

Przewiń do góry