18/07/2022

Raport zrównoważony Grupy KRUK za 2021 rok

W dniu dzisiejszym KRUK opublikował raport zrównoważony za 2021 rok, będący  źródłem wiedzy nt. obszaru społecznego, środowiskowego oraz ładu korporacyjnego w Grupie.

- Grupa KRUK to odpowiedzialna i działająca w sposób zrównoważony międzynarodowa organizacja. Opublikowany raport jest przybliżeniem KRUKa od strony obszaru społecznego, ładu korporacyjnego, ale również i środowiskowego. Uwzględniając te obszary w procesach zarządczych, jesteśmy w stanie budować nową wartość i możliwości rozwoju– komentuje Piotr Krupa, CEO i prezes zarządu KRUK S.A..- Chcemy dzielić się z rynkiem informacjami, które stanowią bazę i fundament naszego sukcesu. Dla nas są kluczowe i pozwalają budować silną i odporną na zmiany nowoczesną międzynarodową organizację, obecną na 7 rynkach europejskich. Chcemy, żeby rynek wiedział, że stawiamy na etyczne i odpowiedzialne działanie, dbając o najwyższą jakość w obsłudze klienta i we współpracy z partnerami biznesowymi. Fundamentem naszym działań jest dbanie o ochronę danych osobowych, bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo cyfrowe i działanie zgodnie z normami prawnymi. Z kolei różnorodność i równość płci to jeden z czynników wpływających na sukces KRUKa i naszej kultury organizacyjnej. W 2021 roku w organach zarządczych Grupy zasiadało 25% kobiet, a na stanowiskach menadżerskich 66%. Obecnie jesteśmy w trakcie definiowania celów długo- i krótkoterminowych dla strategii ESG, która będzie częścią strategii biznesowej. Wiele już w tym obszarze zrobiliśmy, a mamy apetyt na bycie organizacją lepszą, mocniejszą i jeszcze bardziej odporną na otaczające nas zmiany – kończy Piotr Krupa.

Raport jest dostępny tutaj.

Przewiń do góry