09/03/2023

Ponad 800 mln zł zysku netto w 2022 roku

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym opublikował wyniki za 2022 rok, które były zgodne ze wstępnymi szacunkami. Zysk netto Grupy wyniósł 805 mln zł i jest najwyższym wynikiem w historii Grupy. EBITDA gotówkowa wyniosła 1 809 mln zł, o 17% więcej niż w 2021 roku. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 2 627 mln zł ( o 19% więcej r/r), a inwestycje w nowe portfele wierzytelności były na poziomie 2 311 mln zł ( 33% więcej r/r).

- Z przyjemnością komentuję wyniki KRUKa za 2022 rok, tym bardziej, że uświetniają tegoroczny jubileusz 25lecia KRUKa. Właściwie przy każdej z omawianych pozycji mógłbym powiedzieć – pobiliśmy i to po raz kolejny własne rekordy. Jednocześnie widząc efekty naszej pracy chcemy sięgać wyżej i dalej  - powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.. – Dzięki inwestycjom z 2022 roku wzmocniliśmy naszą międzynarodową pozycję, szczególnie we Włoszech i w Hiszpanii. Spłaty z portfeli nabytych to efekt nieustannych prac w obszarze doskonalenia efektywności operacyjnej, w tym również digitalizacji, automatyzacji i transformacji technologicznej jaką przechodzi nasza organizacja. Dzięki konsekwencji w realizacji strategii i zaangażowaniu pracowników na 7 rynkach wypracowaliśmy 805 mln zł zysku netto, przy 25% rentowności na kapitale własnym.

Aktywa Grupy na koniec 2022 rok wyniosły 7,7 mld zł, co oznacza wzrost o 30% rok do roku. Wartość bilansowa inwestycji w pakiety wierzytelności wyniosła 6,8 mld zł i stanowiła 88% wartości aktywów Grupy. Kapitał własny wzrósł w stosunku do końca 2021 roku o 25% i wyniósł na koniec 2022 roku 3,3 mld zł.

- Utrzymujemy dobry dostęp do finansowania. W trudnym makroekonomicznie i geopolitycznie 2022 roku pozyskaliśmy nowe finansowanie bankowe i wyemitowaliśmy 545 mln zł obligacji, przy tak dużym zainteresowaniem inwestorów, że przy jednej z emisji zrobiliśmy blisko 80% redukcję zapisów – komentuje Piotr Krupa. - Ale nie tylko osiąganie celów finansowych jest dla nas ważne – w ubiegłym roku wdrożyliśmy strategię ESG będącą częścią strategii biznesowej KRUKa. Usystematyzowaliśmy wiele inicjatyw ważnych dla nas, dla pracowników, społeczeństwa i środowiska. Jestem dumny, że tworzymy międzynarodową, nowoczesną i sprawnie działającą organizację. Jesteśmy dziś w czołówce firm z branży działających w Europie. Opisując KRUKa w 25 roku istnienia z dumą mogę powiedzieć, że jesteśmy nowoczesną międzynarodową organizacją, z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi i potencjałem dalszego rozwoju. Skupiamy się na linii wierzytelności własnych detalicznych niezabezpieczonych, a obecność na różnych rynkach europejskich pozwala nam dywersyfikować zarówno ryzyka inwestycyjne, jak i związane z prowadzoną działalnością. Konsekwentnie i z sukcesem idziemy wybraną przez nas drogą rozwoju.

Pełny raport za 2022 rok dostępny tutaj

Przewiń do góry