02/06/2022

Ponad 200 mln zł zapisów na obligacje KRUK

KRUK w dniu dzisiejszym poinformował o przydzieleniu 50 mln PLN obligacji serii AM3. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 203,9 mln zł, co przekłada się na redukcję zapisów na poziomie ponad 75%. Emisja była przeprowadzona w ramach VIII Programu Emisji Obligacji i była skierowana do inwestorów indywidualnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł, a oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,30 punktu procentowego w skali roku.

- W maju podjęliśmy decyzję o  przeprowadzeniu drugiej w tym roku emisji obligacji KRUKa kierowanej do inwestorów indywidualnych. Zdecydowaliśmy się na ten krok pomimo bardzo trudnego otoczenia rynkowego, m.in. wysokiej inflacji w Europie i Polsce oraz toczącego się konfliktu na Ukrainie. Zainteresowanie inwestorów KRUKiem ponownie przebiło nasze oczekiwania. Inwestorzy złożyli ponad 4-krotnie większe zapisy od maksymalnej wartości emisji. To pokazuje naszą siłę i moc oraz zaufanie i wiarę w sukces KRUKa. Bardzo za to dziękuję inwestorom. Tak duże zainteresowanie oznacza, że przy przydziale obligacji musieliśmy dokonać redukcji zapisów na poziomie ponad 75% - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Obligacje pozostają dla nas ważnym źródłem zdywersyfikowanego finansowania. Jesteśmy od lat aktywnym emitentem na polskim rynku dłużnym zarówno wśród indywidualnych jak i instytucjonalnych inwestorów. Chcemy to kontynuować, choć jednocześnie widzimy rosnące rozpiętości w kosztach finansowania w Polsce i w Europie. Reagujemy i działamy aby posiadać optymalne dla KRUKa instrumenty finansowe. Biznesowo konsekwentnie realizujemy naszą strategię opartą na doskonałości inwestycyjnej i operacyjnej, przy intensywnych pracach związanych z transformacją technologiczną. Dziś KRUK to międzynarodowa Grupa mająca zarówno duże możliwości i apetyt inwestycyjny, jak i potencjał do lepszych wyników na już posiadanych aktywach. Środki pozyskane z emisji obligacji wykorzystamy  na dalszy rozwój Grupy KRUK i budowanie potencjału dla wzrostu zysku- kończy Piotr Krupa.

 

Przewiń do góry