19/01/2012

Ponad 1 milion rekordów w bazie ERIF BIG S.A. i po raz pierwszy dane pozytywne

W czwartym kwartale 2011 roku liczba długów wpisanych do rejestru dłużników ERIF (Grupa KRUK) przekroczyła milion. Jednocześnie po raz pierwszy system ERIF odnotował masowy wpis do bazy informacji pozytywnych – o osobach rzetelnie i terminowo regulujących zobowiązania. To nowy, pro-społeczny trend na rynku, propagowany przez Grupę KRUK. Jego celem jest budowa wiarygodności płatniczej osób wychodzących z zadłużenia.

Bieżący raport ze stanu bazy systemu ERIF wykazał, że w znalazło się tam1400 wpisów pozytywnych (według stanu na 11.01.2012 r.). Wpisem pozytywnym jest informacja o terminowym wywiązaniu się z zobowiązania lub o jego spłacie z opóźnieniem mniejszym niż 60 dni. Dane pozytywne można umieszczać w BIG na podstawie art. 18 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Informacje pozytywne zamieszczone w Rejestrze pochodzą od Grupy KRUK oraz od klientów indywidualnych.
- Mamy nadzieję, że coraz większa liczba Polaków będzie korzystała z możliwości umieszczania pozytywnych wpisów w BIG. Takie potwierdzenie wiarygodności płatniczej może dużym atutem zwłaszcza w czasach kryzysu, gdy będziemy starali się o kredyt, czy też o współpracę z nowym kontrahentem – mówi Piotr Krupa, Przewodniczący Rady Nadzorczej ERIF BIG S.A. i Prezes Zarządu KRUK S.A. – Zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami, z dopisywania danych pozytywnych masowo będzie korzystać KRUK S.A. Wpisy pozytywne to z jednej strony nagroda za wysiłek osób, które mimo zwykle trudnej sytuacji uregulowały swoje zobowiązania, z drugiej zaś to kapitał wiarygodności, który otrzymują na nowe życie bez długów. Zależy nam na tym, aby w ten sposób pomóc byłym osobom zadłużonym powrócić do normalnego obrotu gospodarczego. – dodaje prezes Krupa. Grupa KRUK ma nadzieję, że za jej przykładem pójdą także innym wierzyciele - zarówno pierwotni (banki, pośrednicy kredytowi czy dostawcy usług o charakterze masowym) jak i wtórni (inne firmy windykacyjne czy fundusze sekurytyzacyjne).
Jednak zarówno cały rok 2011 jak i jego ostatni kwartał stał pod znakiem wzrostu ilości i wartości informacji negatywnych czyli zadłużeń gromadzonych i udostępnianych przez rejestr dłużników ERIF.
Na 30 grudnia 2011 r. baza rejestru dłużników ERIF zawierała 1 055 057 spraw - o 10 proc. więcej niż trzy miesiące wcześniej, gdy w bazie było nieco ponad 961 tys. rekordów.
- Przyrost bazy jest wciąż zauważalny jednak wolniejszy niż we wcześniejszych kwartałach. Paradoksalnie to dobra wiadomość – mówi Edyta Szymczak, Prezes Zarządu ERIF BIG S.A. – W praktyce oznacza bowiem, że znaczna liczba długów, o których informacje gromadziliśmy, została po prostu spłacona. W związku z tym dane o nich musiały zostać wykreślone z rejestru. Spełniliśmy więc swoje zadanie motywując osoby zadłużone do możliwie szybkiego uregulowania należności – dodaje prezes Szymczak. 

Wartość spraw odnotowanych w Rejestrze na koniec 2011 roku wyniosła prawie 4,8 mld zł. To oznacza zwiększenie o 10 proc. w porównaniu do wyniku z poprzedniego kwartału (4,3 mld zł).

Większość zadłużonych wpisanych do rejestru dłużników ERIF nadal stanowią konsumenci (ponad 1 mln spraw). Długi przedsiębiorstw stanowią około 5 proc. Oznacza to, że stosunek liczby dłużników będących osobami prywatnymi do zadłużonych firm praktycznie nie zmienił się w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Osoby trafiające do Rejestru to głównie ludzie mający problem z uregulowaniem płatności za usługi telekomunikacyjne, raty kredytów, pożyczek, należnych alimentów czy składek na produkty ubezpieczeniowe. Natomiast zaległości firm wynikają najczęściej z nieuregulowanych opłat za usługi telekomunikacyjne oraz faktury niezapłacone innym przedsiębiorcom.

Bazę danych systemu ERIF już od roku poddaje weryfikacji niezależny biegły rewident KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. - Poddaliśmy się audytowi z przekonaniem, że transparentność rynku wymiany danych gospodarczych jest korzystna dla wszystkich jego uczestników i sprzyja jego rozwojowi. Dzięki temu nasi klienci i partnerzy uzyskują rzetelną i wiarygodną informację na temat stanu bazy i jej struktury, i nie kupują kota w worku – wyjaśnia Edyta Szymczak. – Badamy zasoby bazy systemu ERIF na zakończenie każdego kwartału. W ten sposób budujemy przejrzystą bazę, która jako jedyna dotąd na rynku biur informacji gospodarczej w Polsce jest otwarta na weryfikację przez niezależny podmiot zewnętrzny.

Z okazji przekroczenia 1 miliona rekordów w bazie systemu ERIF przygotował dla swoich klientów specjalne promocje. Przedsiębiorcy, którzy jeszcze w styczniu podpiszą z ERIF BIG S.A. umowę, przez pierwszy miesiąc współpracy za abonament zapłacą jedynie symboliczną złotówkę. Konsumenci z kolei do końca stycznia za pośrednictwem serwisu erif.pl bezpłatnie wielokrotnie będą mogli sprawdzić w systemie ERIF, czy sami figurują w jego zasobach oraz, czy firma, z którą zamierzają współpracować, jest wiarygodnym partnerem i rzetelnie reguluje swoje należności.

Przewiń do góry