10/04/2020

Pomimo dobrych spłat i stabilnej sytuacji płynnościowej KRUK spodziewa się negatywnego wpływu Covid–19 na wyniki I kwartału

KRUK zainwestował w I kwartale 2020 roku ponad 57 mln zł w pakiety własne o łącznym nominale 505 mln zł. Spadek inwestycji o 68% względem poprzedniego roku to efekt globalnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, na skutek której Grupa ograniczyła swoją aktywność inwestycyjną. W pierwszym kwartale KRUK inwestował przede wszystkim w portfele detaliczne na dwóch rynkach - w Polsce i Rumunii.  

- Początek roku, pod względem podaży portfeli, rozpoczął się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Jednak gwałtowna sytuacja wywołana Covid–19 zahamowała aktywności z dwóch stron. My wstrzymaliśmy inwestycje, a podmioty sprzedające wycofały się z trwających lub zaplanowanych przetargów – komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. – W normalnych warunkach ograniczenie inwestycji jest złą informacją, ale w obecnej sytuacji jest to racjonalna decyzja zarządu KRUKa, banków oraz pozostałych podmiotów. W naszym przypadku wynika ona wprost z zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. Jednocześnie chcemy przygotować się na wzrost podaży po okresie rozprzestrzeniania się koronawirusa. W poszczególnych krajach obserwujemy już pierwsze, pojedyncze zapytania przetargowe. Spodziewamy się jednak wzrostu podaży portfeli nie szybciej jak w II połowie roku – dodaje Piotr Krupa.

Spłaty z portfeli posiadanych przez Grupę KRUK wyniosły w pierwszym kwartale 477 mln zł. To o 11,8 proc. więcej, niż w tym samym okresie 2019 roku i o 0,4 proc. więcej względem czwartego kwartału 2019. Na ten efekt złożyły się bardzo dobre dwa pierwsze miesiące – szczególnie w Polsce, w Rumunii, a także we Włoszech. Jednocześnie w marcu KRUK odnotował negatywne odchylenie spłat od zakładanych celów operacyjnych w Hiszpanii i we Włoszech, a w ostatnich dniach marca i na początku kwietnia również w Rumunii i w Polsce. Zarząd KRUK S.A. zakłada, że sytuacja epidemiczna i jej konsekwencje w Polsce i w krajach, w których Grupa KRUK prowadzi działalność, będą mieć negatywny wpływ na wartość spłat w kolejnych miesiącach 2020 roku. W konsekwencji zarząd KRUKa spodziewa się negatywnej aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, która może dotyczyć I kwartału 2020 roku. Zarząd podjął decyzję o zmianie terminu publikacji wyników za I kwartał 2020 roku z 7 maja 2020 roku na 28 maja 2020 roku, przedłużając tym samym czas na spływ informacji, ich analizę oraz właściwie odzwierciedlenie w wynikach Grupy KRUK za pierwszy kwartał.

- Operacyjnie rozpoczęliśmy rok bardzo udanie praktycznie na każdym z rynków, może z wyjątkiem Hiszpanii. Odzwierciedlają to dobre wyniki wpłat. Od marca zaczęła dynamicznie rozprzestrzeniać się pandemia koronawirusa i kluczowym było dla nas zapewnienie ciągłości działania. Udało nam się to uzyskać sprawnie na wszystkich rynkach i dzisiaj pracujemy zdalnie w każdym kraju. Obecnie, na istotną skalę, rozwijamy narzędzia operacyjne online tj.: płatności on-line czy platformę e-kruk z możliwością zdalnego zawarcia ugody  – komentuje Piotr Krupa. – Rozprzestrzenianie się koronowirusa i jego skutków w krajach, w których działamy, wpłynie negatywnie na nasze wyniki w 2020 roku. Skutki widoczne będą przede wszystkim w naszym głównym biznesie zarządzania nabytymi wierzytelnościami, ale zakładamy również negatywny wpływ na linię biznesową pożyczek. Obniżenie maksymalnego limitu kosztów pozaodsetkowych wprowadzonym w tzw. pakiecie antykryzysowym zmniejszy możliwość rentownego udzielania pożyczek w 2020 roku, a drugi negatywny impuls może przyjść od rynku, kiedy zwiększy się szkodowość udzielanych pożyczek. W tej sytuacji koncentrujemy się na zapewnieniu stabilności w procesach operacyjnych i oszczędnościach kosztowych. Kontynuujemy biznes na każdym rynku i we wszystkich liniach biznesowych. Wierzymy, że w 2021 roku warunki do prowadzenia biznesu będą dla nas istotnie lepsze – dodaje Krupa.

KRUK posiada stabilną sytuację płynnościową. Zgromadzone środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec pierwszego kwartału 2020 roku wyniosły 230 mln zł i wzrosły o 80 mln zł w porównaniu do końca 2019 roku. Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych wzrosła o 156 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2019 roku i na 31 marca 2020 wynosiła 712 mln zł.

- W porównaniu z końcem 2019 roku jeszcze bardziej umocniliśmy naszą sytuację płynnościową poprzez wzrost posiadanych środków pieniężnych o 80 mln zł i spłatę części zobowiązań kredytowych, co zwolniło dostępność linii kredytowych na łączną kwotę 712 mln zł. Naszym celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu Covid-19 na wyniki Grupy, jak również przygotowanie się do aktywnej działalności, gdy najgorsze momenty będą już za nami – podsumował Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

 

Poniżej dodatkowy komentarz Michała Zasępy, członka zarządu ds. finansów na temat opublikowanego raportu.  

Link do nagrania: (nagranie w języku angielskim):

https://youtu.be/FQ3wp7d6kPo

 

Przewiń do góry