05/08/2011

Oświadczenie Spółki KRUK S.A. o kosztach wprowadzenia programu motywacyjnego

Na podstawie Uchwały nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRUK S.A. z dnia 30 marca 2011 r., w spółce wprowadzono program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki („Program Opcji”). Zgodnie w wymogiem DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW Spółka KRUK S.A. oświadcza, że prognozowane koszty, jakie poniesie Spółka w związku z wprowadzeniem wyżej określonego Programu Opcji wyniosą 19 mln zł.

Przewiń do góry