11/06/2012

Nową spółką w indeksie mWIG40 będzie KRUK S.A.

KRUK wejdzie w skład indeksu mWIG40, obejmujący spółki o średniej kapitalizacji, prawie dokładnie rok i jeden miesiąc od debiutu akcji spółki KRUK na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KRUK zostanie dodany do indeksu mWIG40 po kwartalnej rewizji uczestników indeksu i zastąpi spółkę TU Europa. Indeks zostanie skorygowany po dzisiejszej sesji giełdowej.

Wejście KRUK-a do grona największych czterdziestu spółek średniej wielkości jest wynikiem rosnącej kapitalizacji firmy w wyniku wzrostu wartości akcji spółki na giełdzie. Obecnie kapitalizacja spółki KRUK przekracza 780 mln zł.

Od debiutu w maju 2011 roku kurs akcji spółki KRUK wzrósł o ponad 10% /według danych na dzień 8 czerwca br./. W tym samym okresie wartość indeksów WIG i WIG20 spadła odpowiednio o 22% i 25%.

Analitycy biur maklerskich w ostatnich rekomendacjach dla spółki KRUK wskazują na duży potencjał wzrostu akcji KRUK-a.

Dom maklerski Wood&Co wydał rekomendację „Kupuj” z 12 miesięczną ceną docelową 64,3 zł przy cenie w dniu wydania 49,7. Oznacza to 30% upside do ceny z dnia wydania raportu. Natomiast DM Trigon wydał rekomendacje „Akumuluj” z 12 m-c ceną docelową 55,7 zł przy cenie w dniu wydania raportu 52,1 zł za akcję spółki. DI BRE podwyższył rekomendację dla akcji spółki z „Akumuluj” do „Kupuj”, dając 12 m-c cenę docelową na 59,4 zł, która jest o 12% wyższa od ceny docelowej z poprzedniego raportu DI BRE. Natomiast DM BZ WBK w raporcie z początku kwietnia rekomenduje „Kupuj” dla akcji Spółki z 12 m-c ceną docelową 58,6 zł co daje 17% upside do ceny z dnia wydania raportu.

Zestawienie  ostatnich rekomendacji wydanych dla akcji spółki KRUK

 

Data wydania

Biuro Maklerskie

Rekomendacja

Cena w dniu wydania

Cena docelowa

2012-03-29

DI BRE

„Kupuj”

50,9

59,4

2012-04-02

DM BZ WBK

„Kupuj”

50,2

58,6

2012-04-02

WOOD

„Kupuj”

49,7

64,8

2012-04-17

DM Trigon

„Akumuluj”

51,1

55,7

Indeks mWIG40 jest kontynuacją indeksu MIDWIG i jest obliczany od 31 grudnia 1997 roku i obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Wartość początkowa indeksu wynosiła 1000 pkt. mWIG40 jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend.

Przewiń do góry