13/03/2023

Moody’s i S&P przyznały KRUKowi rating

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym poinformował o przyznanym przez agencją Moody’s Investors ratingu korporacyjnego dla Grupy KRUK na poziomie Ba1, z perspektywą stabilną, jak również ratingu od Standard &  Poor’s na poziomie BB- z perspektywą stabilną.

- Po raz pierwszy poddaliśmy się ocenie agencji ratingowych uznając, że rozwój i pozycja międzynarodowa KRUKa powinny być poparte niezależną oceną wyspecjalizowanego podmiotu  - powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.. – Ocena Ba1 jak i ocena BB- , obie z perspektywą stabilną, to bardzo dobre oceny na tle podmiotów z branży. Mamy 25 lat doświadczenia i w każdym z tych lat byliśmy zyskowni. Tylko ubiegły rok zakończyliśmy z rentownością 25% kapitałów własnych. Nasz organiczny i konsekwentny rozwój,  przede wszystkim w linii nabytych wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych, stanowi niewątpliwie mocną stronę KRUKa. Agencje, analizując naszą sytuacje finansową, wzięły pod uwagę również naszą politykę zadłużania.  Utrzymujemy pozycję lidera w Polsce i Rumunii oraz umacniamy naszą obecność we Włoszech i Hiszpanii. Chcemy dalej się rozwijać, móc korzystać z szans jakie oferują rynki europejskie, zarówno w sferze inwestycji jak i pozyskiwania finansowania. Przyznane oceny są potwierdzeniem naszej mocnej pozycji w branży i perspektywy dalszego wzrostu.

 

Agencja

Rating korporacyjny

Perspektywa

Link do  informacji

Moody’s

Ba1

Stabilna

  LINK

S&P

BB-

stabilna

  LINK

 

Przewiń do góry