10/04/2015

Mocny początek roku w KRUKu

W pierwszym kwartale 2015 roku KRUK zanotował rekordowy poziom spłat z portfeli nabytych. Kwota 187,3 mln złotych dała wynik o 22 proc. wyższy w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. oraz rezultat najlepszy w historii działalności Grupy KRUK pod względem spłat z tytułu obsługi portfeli wierzytelności.

- Mocny początek roku pod względem spłat to efekt udanych inwestycji w poprzednich kwartałach. Zbudowaliśmy istotną bazę portfeli, która przynosi rosnący strumień spłat i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Poczynione przez nas inwestycje będą przekładały się na rosnące wyniki głównie dzięki konsekwencji w realizacji unikatowej strategii polubownej opartej na ugodach z osobami zadłużonymi. Widzimy, że promowane przez nas rozwiązanie w postaci spłaty zadłużenia w dogodnych dla klienta ratach cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem klientów na wszystkich rynkach naszej działalności - powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Pierwszy kwartał był udany również pod względem inwestycji. Podmioty należące do Grupy KRUK zainwestowały kwotę 43,9 mln złotych w 14 nowych portfeli wierzytelności konsumenckich i korporacyjnych o wartości nominalnej ponad 511 mln złotych. Nakłady były o 13 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2014 roku (po wyłączeniu portfela hipotecznego) i są konsekwencją aktywności inwestycyjnej KRUKa na wszystkich rynkach. 

- Mimo zazwyczaj powolnego początku roku na rynku sprzedaży, w pierwszym kwartale zamknęliśmy 13 transakcji nabycia portfeli wierzytelności konsumenckich oraz nabyliśmy portfel wierzytelności korporacyjnych w Rumunii. Czerpiemy korzyści z bycia liderem na kilku rynkach produktowych: niezabezpieczonych wierzytelności konsumenckich, wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie czy też wierzytelności korporacyjnych. Miniony kwartał przyniósł również korzyści pod względem dywersyfikacji geograficznej. We wszystkich krajach widzimy zainteresowanie banków i instytucji consumer finance sprzedażą portfeli wierzytelności. A Grupa KRUK aktywnie bierze udział we wszystkich przetargach - powiedział Piotr Krupa.

Od 2011 roku Grupa KRUK zainwestowała w portfele wierzytelności konsumenckich niezabezpieczonych, konsumenckich hipotecznych oraz korporacyjnych 1,9 mld złotych w sumie na czterech rynkach: polskim, rumuńskim, czeskim i słowackim. W tym roku KRUK planuje kupić pierwszy portfel w Niemczech i wejść do kolejnego kraju w Europie Zachodniej. Pełne wyniki za pierwszy kwartał 2015 roku Grupa KRUK poda 10 maja.

Przewiń do góry