07/03/2019

List prezesa: Wyniki finansowe uświetniły dwudziestolecie działalności

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiam sprawozdanie zarządu z działalności Grupy KRUK w 2018 roku. Był to rok dla nas szczególny, ponieważ obchodziliśmy w nim 20-lecie działalności. Uważam, że wyniki finansowe, które osiągnęliśmy w 2018 roku, uświetniły tę okrągłą rocznicę.

Zysk netto wyniósł 330 mln zł i był o 12 procent wyższy niż w 2017 roku oraz najwyższy w historii działalności spółki. Tylko w czwartym kwartale, zysk netto wyniósł 51 mln zł. Równocześnie spłaty od naszych klientów z portfeli własnych wyniosły 1,6 mld złotych i były o 15 procent wyższe niż w poprzednim roku. Szczególnie cieszył nas ostatni kwartał, który wygenerował 433 milionów, najwięcej w historii działalności KRUKa. Niezmiennie czerpaliśmy z rosnącej efektywności operacyjnej, wspieranej przez poprawiającą się sytuację makroekonomiczną na wszystkich rynkach. Najwięcej spłat pochodziło z Polski - niemal połowa, oraz z Rumunii - blisko jedna trzecia. Oczywiście rośnie znaczenie rynku włoskiego, który w tym roku odpowiadał za 8 procent ogółu, co stanowiło 126 milionów spłat.

W 2018 roku poczyniliśmy ważne inwestycje, które będą generowały rosnące spłaty w przyszłości. Nakłady na nowe portfele wierzytelności wyniosły niemal 1,4 mld złotych, za które kupiliśmy wierzytelności o wartości nominalnej 8,9 mld złotych. Najwięcej tym razem w Polsce – aż 45 procent sumy. Więcej o otoczeniu inwestycyjnym w naszym kraju przeczytają Państwo w rozdziale Model biznesowy Grupy, ale już teraz mogę powiedzieć, że rynek stał się na nowo racjonalny. Sprzedający i konkurencja pozwolili nam osiągnąć udział w rynku na poziomie niemal 30 procent, czyli w pobliżu wyników sprzed kilku lat. Byliśmy aktywni również za granicą, a dzięki dokonanym inwestycjom, wartość portfela wierzytelności na bilansie KRUKa wzrosła o 31 procent do 4,1 mld zł, przy spodziewanych przyszłych przepływach (ERC) na poziomie 7,2 mld zł.

Rynek sprzedaży wierzytelności we wszystkich krajach był na tyle duży, że liczba atrakcyjnych projektów inwestycyjnych po raz pierwszy od dawna przekroczyła nasze możliwości finansowania. Dlatego pracowaliśmy nad poszerzeniem naszych możliwości. W efekcie zwiększyliśmy łączną wartość linii kredytowych do 2,0 mld zł i wyemitowaliśmy dwie serie obligacji o łącznej wartości 65 mln zł. W tym samym czasie wykupiliśmy pięć serii o łącznej wartości 115 mln złotych, utrzymując konserwatywne poziomy zadłużenia - wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej na koniec 2018 roku wyniósł 2,3x.

Tegoroczne sprawozdanie to dodatkowo okazja do podsumowania ostatnich czterech lat pracy mojego zespołu w ramach strategii przyjętej na lata 2015-2019. Po szczegóły odsyłam Państwa do rozdziału czwartego niniejszego dokumentu, jednak już teraz miło mi zakomunikować, że w okresie zakończonej strategii, KRUK podwoił zysk netto z poziomu 152 mln zł w 2014 roku do 330 mln zł w 2018, realizując średniorocznie ponad 18 procent wzrostu EPS, przy zakładanym wzroście o przynajmniej 15 procent rocznie. Równocześnie średni zwrot z kapitału własnego wyniósł 22,4 procent, przy zakładanym powyżej 20 procent.

Postanowiliśmy zakończyć obowiązującą strategię rok wcześniej, a decyzja wynikała z dokonanego w minionym roku przeglądu opcji strategicznych. To był bardzo intensywny i wyjątkowy czas, który poświęciliśmy na wytyczenie kierunków dalszego rozwoju KRUKa. Wypracowaliśmy scenariusze dalszego rozwoju, które moim zdaniem mają szansę na realizację w ramach dotychczasowej struktury właścicielskiej. KRUK ma zdrowe fundamenty biznesowe oraz nie potrzebuje dodatkowego kapitału właścicielskiego, aby realizować wyznaczoną strategię.

Przed moim zespołem postawiłem jasny cel: KRUK ma pozostać sobą, czyli dynamicznie rosnąć i osiągnąć 700 mln złotych zysku netto w 2024 roku, utrzymując konserwatywny poziom zadłużenia i, jeśli pozwala na to sytuacja finansowa oraz otoczenie, wypłacać dywidendę akcjonariuszom firmy. Z całym zarządem deklarujemy pełne zaangażowanie w realizację nowego celu ustalonego w ramach przeglądu. Zapewniam, że moja perspektywa sięga jeszcze dalej. Z pewnością znacząco wybiega poza kolejne 6 lat nowej strategii.

Rok 2018 był rokiem przełomowym na rynku polskim po kilkunastu miesiącach trwania dominacji nowego podmiotu. W okresie dynamicznego rozwoju nowego podmiotu na rynku polskim szukaliśmy przyczyn utraty udziałów rynkowych przede wszystkim wewnątrz organizacji. Postanowiliśmy przyjrzeć się wszystkim procesom w KRUKu i sprawdzić, na ile możemy wykonywać naszą codzienną pracę lepiej. Choć oszałamiające wyniki naszego konkurenta wydawały nam się niemożliwe, spróbowaliśmy się z nimi zmierzyć. Dzięki temu podejściu odkryliśmy pewien potencjał, który dzisiaj procentuje właściwie na każdym etapie procesu i będzie przynosił korzyści przez długie lata.

W tym samym czasie sytuacja na rynku zakupów wierzytelności w Polsce stabilizowała się. Brak agresywnego konkurenta oraz zadyszka, jaka spotkała mniejsze podmioty pozwoliła nam w 2018 roku pobić nasz historyczny rekord inwestycji w Polsce. Uważam, że udało nam się dokonać inwestycji, które pozwolą na osiągnięcie atrakcyjnych stóp zwrotu w przyszłości. Równocześnie ustawodawca w Polsce wprowadził w 2018 roku szereg zmian, które ustabilizowały rynek, zachęciły banki do szybszej sprzedaży wierzytelności i praktycznie wykluczyły możliwość funkcjonowania podmiotom, które robiły to w sposób nieprofesjonalny lub na granicy prawa.

Zachęcam Państwa do wnikliwej lektury analizy tego dokumentu. Wierzę, że jest on nie tylko zestawieniem rezultatów finansowych KRUKa w ubiegłym roku, ale również opisem naszej codziennej pracy. Nie zapomnieliśmy w nim o kluczowym czynniku, który generuje wartość w KRUKu: o naszych pracownikach. Doskonale wiem, że to ludzie tworzą lub spowalniają nasz biznes. Dlatego szczególnie polecam fragment na temat kultury organizacyjnej, autorstwa Iwony Słomskiej, która odpowiada za obszary zasobów ludzkich, marketingu i PR. Stworzyła wyjątkowo ciekawy opis z badania, które przeprowadziliśmy w 2018 roku, próbując określić nasze KRUKowe DNA. Dzisiaj już wiemy, że kultura organizacyjna jest mierzalna i definiowalna, ale co ważniejsze, może być najważniejszym ważnym źródłem sukcesów biznesowych. Cytując jej słowa: równie ważnym, jak sprawne procesy operacyjne, świetne rozwiązania IT, tanie finansowanie czy doskonale prowadzone projekty.

Link: https://pl.kruk.eu/media/article/file/gk_kruk_sprawozdaniezdzialalnosci_2018.pdf

Przewiń do góry