22/04/2024

KRUK zwiększa inwestycje we Włoszech

Dzisiaj KRUK zawarł umowę nabycia od UniCredit S.p.A. z siedzibą w Mediolanie portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej w wysokości  35 mln EUR ( 152 mln zł wg. kursu średniego NBP z dnia 22 kwietnia 2024 roku) oraz portfela forward flow wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej do 460 mln EUR ( 2 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 22 kwietnia 2024 roku), zakwalifikowanych w 2024 i 2025 roku. Wierzytelności z tego portfela zostaną nabyte w ośmiu kwartalnych transzach, począwszy od czerwca 2024. Cztery pierwsze transze wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich zakwalifikowanych w 2024 roku były przedmiotem umowy, o której Spółka informowała w raporcie nr 87/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku.

- Znaczenie rynku włoskiego dla KRUKa rośnie, stąd kolejne istotne inwestycje Grupy skierowane właśnie tam. Stale pracujemy nad operacyjną efektywnością i umacniamy naszą pozycję rynkową – dlatego zdecydowaliśmy się na inwestycje również w portfele wierzytelności, które mają dopiero powstać w najbliższych 2 latach. W wyniku naszej analizy i renegocjowania warunków umownych z bankiem, dzisiaj podpisana umowa zawiera część wcześniej zakontraktowanych przyszłych nakładów wierzytelności- komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – W ubiegłym roku to we Włoszech zrealizowaliśmy najwyższe inwestycje w Grupie, podobnie jak w 1 kwartale 2024. Jesteśmy aktywni na wszystkich dużych rynkach naszej obecności geograficznej, w tym na rynku rodzimym. Natomiast dla międzynarodowej Grupy KRUK znaczenie rynków zagranicznych będzie rosło.   

Pełne dane dot. nakładów i spłat w 2 kwartale 2024 zostaną opublikowane do 10 lipca 2024 roku.

Przewiń do góry