24/09/2021

KRUK zwiększa dostęp do finansowania bankowego

W dniu dzisiejszym KRUK poinformował raportem bieżącym o podpisaniu z konsorcjum banków aneksu do umowy wielowalutowego kredytu rewolwingowego z konsorcjum banków, tj. aktualnie DNB Bank ASA z siedzibą w Oslo, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, polegającego na zwiększeniu dostępnego kredytu do 273 mln EUR oraz wydłużeniu jego dostępności o kolejne 12 miesięcy, tj. do lipca 2026 roku. Przed zawarciem niniejszego aneksu kwota dostępnego kredytu wynosiła 235 mln EUR.

- Wrzesień to miesiąc bardzo dobrych informacji – zatwierdzenie przez KNF VIII Programu Emisji Obligacji, publikacja rekordowych wyników za 1 półrocze 2021, a teraz zwiększenie dostępności kredytu na potrzeby finansowania działalności. – powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes zarządu KRUK S.A. – W 1 połowie roku zainwestowaliśmy w portfele wierzytelności 644 mln zł, a nasz apetyt jest nadal duży i jesteśmy przekonani,  że kolejne kwartały będą obfitować w szanse na nowe inwestycje. Cieszy więc nas zwiększenie dostępnego kredytu o ponad 170 mln zł, jak i wydłużenie jego dostępności do lipca 2026 roku. Mamy relatywnie bardzo niski poziom zadłużenia, a jednocześnie bardzo dobry dostęp do finansowania. Co najważniejsze - jesteśmy też operacyjnie i analitycznie gotowi do kolejnych inwestycji.

Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych na 30 czerwca 2021 roku wyniosła 835 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wskaźnik długu finansowego netto do EBITDA gotówkowej KRUKa wynosi 1,4x, natomiast wskaźnik długu finansowego netto do kapitałów własnych 0,9x.

Przewiń do góry