07/09/2018

KRUK zamyka I półrocze: nowy rekord spłat i zwiększona aktywność inwestycyjna na rynku polskim

KRUK S.A. opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku:

  • W I półroczu 2018 spłaty z portfeli wyniosły 763 mln złotych i stanowiły 56% wyniku poprzedniego roku. Tylko w II kwartale KRUK zrealizował 400 mln zł spłat i był to najlepszy kwartał w historii
  • Zysk netto w I półroczu 2018 roku wyniósł 189 mln zł i był o 13 proc. niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
  • Grupa KRUK w I półroczu zainwestowała 407 mln złotych w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,5 mld złotych. Tylko w II kwartale inwestycje wyniosły 282 mln złotych przy wartości nominalnej 1,9 mld złotych. Większość nakładów (72%) pochodziło z rynku polskiego.
  • Po zakończeniu I półrocza 2018 KRUK zawarł umowę zakupu portfela wierzytelności od Servicios Financieros Carefour  (Hiszpania) o łącznej wartości nominalnej 248 mln euro. Wygrał też przetarg w Polsce na zakup dwóch portfeli wierzytelności konsumenckich i MŚP o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł, a także wygrał przetarg na zakup portfela na rynku włoskim o wartości nominalnej ponad 300 mln euro.
  • Ze wskaźnikiem długu odsetkowego netto do kapitałów własnych na poziomie 1,1x oraz elastycznym dostępem do finansowania, KRUK jest dobrze pozycjonowany do zwiększenia swojej aktywności inwestycyjnej w Europie
  • KRUK w dalszym ciągu pracuje nad rozwojem operacji we Włoszech i w Hiszpanii. Łączna liczba zatrudnionych w obu krajach wzrosła do ponad 500 osób na koniec czerwca 2018 roku.
  • 27 kwietnia 2018 roku KRUK wypłacił kolejną dywidendę w wysokości 5 zł na akcję, czyli w sumie 94 mln złotych.

KRUK ogłosił 9. lipca 2018 roku przegląd opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój Grupy. Celem przeglądu opcji strategicznych jest wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki - stworzenia jednej z wiodących firm zarządzających wierzytelnościami w Europie.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2018 roku

(w mln zł)

I półrocze 2018

I półrocze 2017

2017

Wykonanie

Przychody

604,9

547,5

1 055,5

57%

Spłaty z portfeli własnych

763,1

647,2

1 368,9

56%

EBITDA

277,0

268,3

439,4

28%

EBITDA gotówkowa*

479,8

410,5

836,6

57%

Zysk netto

189,3

217,0

295,2

64%

(*) EBITDA gotówkowa = EBIT + spłaty z portfeli własnych - przychody z portfeli własnych

- Dobry początek roku nie jest dla nas zaskoczeniem. Jesteśmy na dobrej drodze, aby zrealizować cel założony na ten rok. Szczególną wartość przykładamy do rosnących spłat z portfeli wierzytelności, które w pierwszym półroczu wyniosły 763 mln zł, z czego ponad 400 mln zł w drugim kwartale. Silna generacja gotówki w ostatnich latach i niski poziom zadłużenia pozwoliły nam na wypłatę kolejnej dywidendy w wysokości 94 mln zł. Wypłacamy ją od 2015 roku. W ciągu czterech lat inwestorzy otrzymali od spółki ponad 190 mln zł w formie dywidend – mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

- W ostatnim czasie miało miejsce kilka wydarzeń, które wzmocnią nasz rozwój w przyszłości. Od początku roku jesteśmy bardziej skuteczni w przetargach na portfele w Polsce. Drugie półrocze powinno przynieść więcej inwestycji także za granicą. Wzmacniamy się także operacyjnie. Coraz efektywniej obsługujemy portfele nabyte w krajach o dłuższej historii działalności, ale także we Włoszech i w Hiszpanii. We Włoszech przejęliśmy spółkę Agecredit, która wzmocni rozwój jednego z kluczowych segmentów działalności Grupy – obsługi wierzytelności na zlecenie. Obecnie badamy także długoterminową perspektywę – ogłosiliśmy przegląd opcji strategicznych i chcemy wybrać najlepszą z możliwych dróg dalszego rozwoju całej Grupy. Przed nami wciąż wiele wyzwań - dodaje Piotr Krupa.

Przewiń do góry