25/09/2020

KRUK zakończył emisję 250 000 obligacji serii AK1 z redukcją na poziomie 61%

25 września 2020 roku KRUK dokonał przydziału 250 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii AK1 o łącznej wartości nominalnej równej 25 mln zł. Zapisy trwały od 10 do 23 września 2020 roku. Była to pierwsza emisja Spółki w ramach nowego VII Programu Obligacji. Zainteresowanie obligacjami znacznie przekroczyło podaż. Stopa redukcji wyniosła 61%.

 

- Cieszy nas, że popyt na nasze obligacje wśród inwestorów indywidualnych, dla których dedykowana była ta emisja, okazał się tak wysoki. Łączna kwota zapisów była ponad 150% wyższa od zakładanych 25 mln zł. Wynik ten potwierdza zdolność KRUKa do pozyskiwania finansowania w tej formule,  pomimo trudnego otoczenia gospodarczego wynikającego z trwającej pandemii COVID-19. KRUK jest dla inwestorów solidnym partnerem, co jest ogromnie ważne zwłaszcza teraz, gdy gospodarka światowa została tak mocno zdestabilizowana przez pandemię– komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. - Wzrost podaży portfeli wierzytelności, oczekiwany przez nas na koniec 2020 i w 2021, będzie argumentem za kolejnymi emisjami obligacji przez KRUKa. Zdolność pozyskania finansowania dłużnego od inwestorów to ważny aspekt dla działalności inwestycyjnej KRUKa i ważna część strategii dywersyfikacji, dlatego bardzo mnie cieszy, że nasza oferta ponownie spotkała się z tak dużym zainteresowaniem rynku   - dodaje Piotr Krupa.

 

Oprocentowanie obligacji AK1 jest stałe i wynosi 4,8 punktu procentowego w skali roku. Wartość nominalna obligacji oraz cena emisyjna ustalona została na poziomie 100 zł. Ofertę przeprowadziło konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities, Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ oraz Ipopema Securities.

Przewiń do góry