14/04/2022

KRUK wypłaci dywidendę

W dniu dzisiejszym Akcjonariusze KRUKa zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 13 zł za akcję. Łącznie zostanie wypłacone 247 mln zł z wypracowanego w 2021 roku zysku.

- Cieszy mnie decyzja akcjonariuszy, która jest zgodna z rekomendacją zarządu KRUKa. W 2021 osiągnęliśmy rekordowe wyniki, a jak pokazaliśmy ostatnio, również spłaty z portfeli wierzytelności w 1 kwartale 2022 były wysokie - komentuje Piotr Krupa, CEO i prezes zarządu KRUK S.A.. – Już ósmy rok z rzędu będziemy dzielić się zyskami z naszymi inwestorami. W roku ubiegłym wprowadziliśmy Politykę Dywidendową, ale również i bez niej dotychczas wypłaciliśmy akcjonariuszom 589 mln zł. Naszym priorytetem jest międzynarodowy rozwój i dalsza transformacja technologiczno-cyfrowa. Budując biznesowe fundamenty i podnosząc wartość KRUKa, dzielimy  się jednocześnie wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami. Szczególnie w tych niepewnych czasach ma to swoje wyjątkowe znaczenie i jest doceniane przez akcjonariuszy. Pierwsza dywidenda wypłacona w 2015 roku wyniosła 1,5 zł za akcję, a dziś wypłacamy 13 zł za akcję. Wielkość dochodu na akcję wypłaconego inwestorom przekracza wartość akcji, po której KRUK debiutował na giełdzie. Pokazuje to też drogę, jaką KRUK przebył. Dziś jesteśmy jednym z czołowych międzynarodowych graczy w Europie, z rentownymi biznesami w każdym z krajów, w których działamy. Dywidenda to  część wynagrodzenia dla naszych akcjonariuszy za ich wiarę w ten biznes, który prowadzę od ponad 23 lat. I wiem, że najlepsze lata jeszcze przed KRUKiem – kończy Piotr Krupa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie ustalona 21 kwietnia 2022 roku, a termin wypłaty dywidendy został ustalony na 28 kwietnia 2022 roku.

Przewiń do góry