30/11/2012

KRUK wygrał przetarg na zakup wierzytelności od Credit Agricole. KRUK emituje obligacje serii P1

Zgodnie z zapowiedziami Grupa KRUK aktywnie uczestniczy w przetargach na zakup wierzytelności w IV kwartale 2012 roku oraz z sukcesem realizuje kolejne emisje obligacji.

Pakiet detalicznych wierzytelności bankowych o wartości nominalnej 367,6 mln zł Grupa KRUK kupi od banku Credit Agricole Bank Polska. Przetarg na zakup wierzytelności banku wygrał fundusz inwestycyjny z Grupy KRUK -  PROKURA NS FIZ. W okresie trzech kwartałów 2012 roku Grupa nabyła w sumie 36 portfeli wierzytelności na rynkach polskim, rumuńskim i czeskim. W tym 23 portfele wierzytelności detalicznych od instytucji finansowych, 5 portfeli korporacyjnych od instytucji finansowych oraz 8 portfeli wierzytelności detalicznych od pozostałych podmiotów. Łącznie nakłady inwestycyjne Grupy KRUK wyniosły 190 mln zł, z czego 94 mln zł Grupa zainwestowała w samym trzecim kwartale br. Nominalna wartość spraw nabytych przez Grupę KRUK w okresie trzech kwartałów 2012 wyniosła 2,5 mld zł.

 Zarząd spółki KRUK zdecydował o kolejnej emisji obligacji na kwotę 20 mln zł.

KRUK wyemituje w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych nie więcej niż 20 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii P1 o wartości nominalnej 1 000 złotych każda, z terminem wykupu przypadającym na 48 miesięcy licząc od daty emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji składać się będzie z WIBOR 3M plus stałej marży procentowej w wysokości 460 punktów bazowych. Przy dzisiejszym poziomie WIBOR 3M łączne oprocentowanie wynosi więc 9,09%.

Środki finansowe pozyskane przez spółkę KRUK z emisji obligacji przeznaczone zostaną na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności lub na refinansowanie zadłużenia spółki.

Przewiń do góry