04/12/2015

KRUK wygrał pierwszy przetarg we Włoszech

Grupa KRUK, lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności od włoskiego banku UBI (Unione di Banche Italiane). Wartość nominalna portfela wynosi 83 mln euro, czyli około 357 mln złotych. To historyczny, bo pierwszy portfel, który KRUK wygrał na włoskim rynku.

- Po zakupie pierwszych portfeli w Niemczech wygraliśmy przetarg organizowany przez UBI, czwarty pod względem wielkości bank we Włoszech i największy bank regionalny. Na razie wygraliśmy przetarg. Przed nami została jeszcze praca nad podpisaniem umowy przez naszą spółkę sekurytyzacyjną ItaCapital i sfinalizowaniem transakcji - powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Na początku listopada tego roku KRUK założył dwie spółki we Włoszech, KRUK Italia oraz ItaCapital z siedzibą w Mediolanie. Przedmiotem działalności KRUK Italia jest zarządzanie wierzytelnościami na zlecenie oraz własnymi, nabytymi przez Grupę, na terenie Włoch. Natomiast ItaCapital jest spółką sekurytyzacyjną, której działalność obejmuje przede wszystkim inwestowanie w wierzytelności.

- Mieliśmy możliwość przyjrzenia się kilkunastu portfelom we Włoszech i od kilku miesięcy przygotowywaliśmy się do potencjalnej transakcji. Sama wycena portfela UBI została przeprowadzona z udziałem doświadczonych graczy z rynku lokalnego. Nie jest wykluczone, że te same firmy będą z nami współpracować przy początkowej obsłudze portfela, zanim rozbudujemy własne operacje. Jesteśmy wciąż na wczesnym etapie procesu wchodzenia na rynek włoski - podsumował Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

W pierwszych trzech kwartałach podmioty należące do Grupy KRUK kupiły 48 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 2,9 mld złotych, płacąc za nie 292 mln złotych. Sam trzeci kwartał przyniósł inwestycje na poziomie 70 mln złotych, za które KRUK kupił portfele o wartości nominalnej 607 mln złotych na wszystkich rynkach działalności, również w Niemczech.

Przewiń do góry