25/04/2023

KRUK wyemituje obligacje nordyckie o wartości 150 mln EUR

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym podjął decyzję o pierwszej emisji obligacji pod prawem szwedzkim w ramach ustalonego 13 marca 2023 programu. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej, wynoszącej 100 tys. EUR każda, a łączna wartość nominalna emisji to 150 mln EUR. Niepodporządkowane niezabezpieczone obligacje są 5letnie, z oprocentowaniem zmiennym równym 6,5% plus 3M EURIBOR. Po potwierdzeniu przydziału i zarejestrowaniu papierów dłużnych KRUK będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Nasdaq w Sztokholmie.

- Robimy właśnie ważny krok pozyskując nowe źródło finansowania w EURO – szczególnie przydatne dla naszego międzynarodowego rozwoju. Zdywersyfikowaliśmy nasze finansowanie zewnętrzne, dotychczas oparte na kredytach bankowych i obligacjach emitowanych do polskich inwestorów. Rynek skandynawski traktujemy jako uzupełnienie, a nie zastąpienie któregokolwiek z naszych dotychczasowych źródeł finansowania. Dzięki temu czujemy się pewnie w kontekście naszych planów inwestycyjnych i kontynuacji rozpoczętych inicjatyw, w tym transformacji technologicznej - powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.. - W emisji wezmą udział inwestorzy z krajów nordyckich, innych krajów europejskich, ale również z Polski.  Doceniamy zaufanie jakim obdarzają nas obligatariusze, szczególnie jako debiutanta na rynku zagranicznym i to w tak wymagającym czasie  dla rynków kapitałowych na świecie. Mając dobre źródła finansowania i opierając się również na środkach generowanych z portfeli zakupionych na własny rachunek, rozważnie będziemy analizować kolejne możliwości pozyskania finansowania zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Dzisiejsza decyzja dała nam duży komfort dalszego wzmacniania międzynarodowej pozycji KRUKa. Jest to kolejny historyczny moment w 25-letniej historii KRUKa.

Przewiń do góry