23/06/2021

KRUK wyemituje dwie serie obligacji o łącznej wartości blisko 400 mln zł

KRUK ogłosił przeprowadzenie dwóch kolejnych emisji obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych oraz do inwestorów instytucjonalnych. Po zakończonej w dniu 10 czerwca emisji 70 mln zł obligacji AK3 i dużym zainteresowaniu inwestorów (redukcja 28%), KRUK powraca na rynek pierwotny z propozycją objęcia kolejnych 65 mln zł.  Spółka w dniu 23 czerwca 2021 podała do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AK4. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na podobnych warunkach co AK3, czyli m.in. ze stałym oprocentowanie wynoszącym 4% w skali roku.  Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities, Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. – Biuro Maklerskie. Zapisy potrwają od 24 czerwca do 7 lipca 2021 roku.

Ponadto KRUK, po dwuletniej przerwie, powraca do emisji obligacji kierowanych do inwestorów instytucjonalnych. 17 czerwca 2021 Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji o łącznym nominale do 330 mln zł, w ramach ogłoszonego w lipcu ubiegłego roku I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji. 

 

- Dwa tygodnie temu inwestorzy zapisali się na prawie 100 mln zł obligacji KRUKa, a zgodnie z ówczesnymi warunkami mogliśmy przydzielić jedynie 70 mln zł. Patrząc na duże zainteresowanie obecnych inwestorów KRUKa i możliwość dołączenia nowych inwestorów indywidualnych poprzez współpracę z PKO BP, zdecydowaliśmy się na kolejną emisję o wartości do 65 mln zł.  Cieszy nas, że po 3 latach nieobecności w emisjach KRUKa, do konsorcjum dystrybucyjnego emisji serii AK4 dołącza Bank PKO BP – Biuro Maklerskie. Przypomnę, że w poprzedniej emisji po raz pierwszy udział wziął Dom Maklerski Pekao. Oferowanie obligacji KRUKa przez dwa największe polskie banki to kolejny historyczny moment. Pokazuje to jak dobrze KRUK jest oceniany przez inwestorów i konsorcjum dystrybucyjne, które oferuje obligacje Spółki. Dziękuję za to zaufanie oparte na ponad 20 letniej już historii i wynikach KRUKa.  - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A. – Powróciliśmy również do emisji papierów dłużnych do inwestorów instytucjonalnych i z tego źródła liczymy na 330 mln zł. To pierwsza emisja do podmiotów profesjonalnych od 2 lat i pierwsza w ramach bezprospektowego programu, którego łączna maksymalna wartość nominalna wynosi 700 mln zł . Mamy obecnie dobry czas za zakupy portfeli wierzytelności, jak chociażby ostatnio we Włoszech. Pozyskane od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych środki zamierzamy przeznaczyć na ogólne potrzeby KRUKa, w tym właśnie na zakupy wierzytelności. - ocenia Piotr Krupa.

 

Oferta obligacji serii AK4 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt VII Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 sierpnia 2020 roku. Na jego podstawie KRUK ma możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł, z czego 115 mln zł zostało już wyemitowane łącznie w ramach serii AK1, AK2 i AK3. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AK4 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl w zakładce „Obligacje” oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AK4 są Prospekt Emisyjny Podstawowy VII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 25 sierpnia 2020 roku, Suplementy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AK4 opublikowane dnia 23.06.2021 roku i dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AK4 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Przewiń do góry