28/06/2021

KRUK wyemitował do inwestorów instytucjonalnych rekordowe 330 mln zł obligacji z oprocentowaniem 3,7% plus WIBOR3M

KRUK w dniu dzisiejszym poinformował, że przydzielił 330 mln PLN 6-letnich niezabezpieczonych obligacji serii AL1. Emisja była przeprowadzona w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji i była skierowana do inwestorów instytucjonalnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1000 zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne: WIBOR3M + marża  3,7 p.p. w skali roku.

- Dzisiaj  przydzieliliśmy inwestorom obligacje o największej łącznej wartości nominalnej w pojedynczej emisji w historii KRUKa. Po prawie dwuletniej przerwie powracamy na pierwotny rynek inwestorów instytucjonalnych z wielkim sukcesem. To rekordowa pod względem wielkości emisja 6-letnich, niezabezpieczonych obligacji, w której poziom marży wyniósł 3,7% ponad wartość 3 miesięcznego WIBORu. Jest to o 0,3 p.p. niższy koszt w porównaniu z ostatnią emisją  50 mln zł do inwestorów instytucjonalnych z czerwca 2019 roku, a wielkość emisji jest prawie 7-krotnie większa. Jednocześnie w tym roku jest to  trzecia z kolei emisja obligacji Spółki, po dwóch seriach dedykowanych inwestorom indywidulanym o łącznym nominale 90 mln zł, a obecnie trwają zapisy na kolejną serię obligacji prospektowych o wartości do 65 mln zł. Przypomnę, że obligacje te będą 5-letnie ze stałym oprocentowaniem na poziomie 4%. Zapisy przyjmowane są do 7 lipca przez konsorcjum prowadzone przez Beskidzki Dom Maklerski i udział w nich bierze m.in. Dom Maklerski PKO BP. – komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A. – Rynek sprzedaży portfeli wierzytelności, szczególnie w Polsce, powrócił do aktywności sprzed pandemii. Widzimy wiele projektów inwestycyjnych zarówno na rodzimym jak i na zagranicznych rynkach. Mamy bardzo dobrą sytuację finansową i płynnościową oraz sporo miejsca na bilansie dla nowego długu finansowego (wskaźnika długu finansowego netto do kapitałów własnych Grupy KRUK na koniec marca 2021 był na poziomie 0,9x). Na każdym z rynków mocno przepracowaliśmy ostatnie kwartały i lata, doskonaląc nasze operacyjne procesy. Obecnie nasz apetyt inwestycyjny jest duży, a pozyskane środki z emisji obligacji, tym razem do inwestorów instytucjonalnych, są oprócz posiadanych linii kredytowych ważnym źródłem naszego finansowania - konkluduje Piotr Krupa.

 

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AK4 są Prospekt Emisyjny Podstawowy VII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 25 sierpnia 2020 roku, Suplementy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AK4 opublikowane dnia 23.06.2021 roku i dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zapisy na Obligacje serii AK4 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

 

Przewiń do góry