20/07/2023

KRUK wychodzi z ofertą obligacji pod jubileuszowym 10-stym prospektem

KRUK w dniu 20 lipca 2023 roku podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AO1. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach X Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych, a łączna wartość nominalna całej serii  wyniesie 75 mln złotych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A.,   Noble Securities S.A., Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- W tym roku obchodzimy 25-lecie istnienia KRUKa i jednocześnie 10-lecie emisji obligacji prospektowych przez nas. Kilka dni temu KNF zatwierdził dziesiąty już prospekt KRUKa sporządzony na potrzeby emisji obligacji, dzięki czemu ponownie przez kolejne 12 miesięcy możemy oferować dłużne papiery do szerokiego grona inwestorów indywidualnych. Dotąd KRUK w ramach prospektowych programów wyemitował 1 mld zł obligacji, z czego 0,4 mld już wykupił.  Bardzo duże zainteresowanie obligacjami KRUKa i potencjał inwestycyjny na rynkach, na których działamy, sprawiają, że  będziemy jeszcze bardziej aktywni   na rynku obligacji prospektowych w Polsce. Dziś wychodzimy z ofertą 75 mln zł obligacji serii AO1. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stawce WIBOR 3M i stałej marży  na poziomie  4%. Zapisy potrwają 2 tygodnie: od 24 lipca do 7 sierpnia. i będą prowadzone przez konsorcjum dystrybucyjne w składzie jak w poprzedniej emisji - komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A. – Strategicznie stawiamy mocno na rozwój międzynarodowy naszego biznesu poprzez kolejne inwestycje m.in. we Włoszech i w Hiszpanii, będąc jednocześnie liderem w kraju. Kontynuujemy też proces zmian technologicznych   Nasze  wyniki plasują KRUKa w czołówce międzynarodowych firm z branży na Świecie, ale nie zwalniamy tempa i stawiamy sobie ambitne cele na kolejne lata. Wierzymy, że wsparcie naszych inwestorów przyczyni się do dalszego wzrostu KRUKa i zbudowania jeszcze silniejszej firmy na rynku międzynarodowym.

Oferta obligacji serii AO1 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt X Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 lipca 2023 roku. Na jego podstawie, w ramach programu,  KRUK ma możliwość emisji obligacji do lipca 2024 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AO1 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji

 

Przewiń do góry