01/04/2014

KRUK wkracza na rynek wierzytelności hipotecznych

Grupa KRUK zainwestowała 230 mln zł w portfel wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie o łącznej wartości nominalnej około 710 mln zł, zakupiony od Getin Noble Banku. Inwestycja stanowi największy nakład na pojedynczy portfel wierzytelności w historii Grupy KRUK i jest jednocześnie oficjalnym otwarciem na nowy segment rynku wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.

- To bardzo ważny moment w historii rozwoju naszej Grupy. To inwestycja na istotną skalę i wprowadza KRUKa na nowy rynek wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. Wcześniej na rynku zdarzały się pojedyncze transakcje tego typu portfeli, ale ich wartość była niewielka. Spodziewamy się, że teraz banki będą coraz częściej i chętniej organizowały aukcje nieregularnych wierzytelności hipotecznych. KRUK jest na nie gotowy, posiada odpowiednie zasoby organizacyjne i dostęp do finansowania, aby aktywnie uczestniczyć w rozwoju tego rynku. – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Nabyty portfel stanowi 63% nakładów poczynionych w całym 2013 roku, kiedy Grupa zainwestowała 367 mln zł w nowe portfele wierzytelności. W tym samym roku spłaty z nabytych portfeli wyniosły rekordowe 538 mln zł, w porównaniu do 451 mln zł w 2012 roku. Zysk netto wyniósł 97,8 mln zł, w porównaniu do 81,2 mln zł w 2012 roku.

- Jesteśmy przekonani, że nabyty portfel przyczyni się też do wzrostu wartości naszej spółki i otwiera nam nowe możliwości. Zgodnie z naszą strategią chcemy aktywnie uczestniczyć we wszystkich aukcjach portfeli wierzytelności konsumenckich niezabezpieczonych, zabezpieczonych hipotecznie oraz korporacyjnych – dodaje prezes Krupa.

Przewiń do góry