11/05/2015

KRUK w pierwsze trzy miesiące zarobił 51 milionów

Grupa KRUK (GPW:KRU), lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 roku:

  • zysk netto wyniósł 50,6 mln złotych i był o 27 proc. wyższy niż w 1 kwartale poprzedniego roku; przychody wyniosły 133,2 mln złotych, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej;
  • spłaty z obsługi portfeli wierzytelności wyniosły wysokie 187,2 mln złotych i były o 22 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2014 roku;
  • podmioty Grupy KRUK zainwestowały w 1 kwartale 44,9 mln złotych w nowe portfele wierzytelności o wartości nominalnej 511 mln złotych;
  • po zakończeniu kwartału KRUK nabył w Rumunii rekordowy portfel niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej 761 mln zł za kwotę 50 mln złotych - była to największa transakcja w historii rumuńskiego rynku wierzytelności detalicznych;
  • po zakończeniu kwartału KRUK ogłosił decyzje o emisji obligacji w ofertach publicznej i prywatnej o wartościach nominalnych odpowiednio 20 mln zł oraz 100 mln zł. W ofercie publicznej KRUK po raz pierwszy zaoferuje inwestorom obligacje o stałym oprocentowaniu wynoszącym 4,5% w skali roku.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy KRUK za pierwszy kwartał 2015 r.

(w mln zł)

1 kw. 2015

zmiana
15/14

1 kw. 2014

2014

wykonanie
2014

Przychody

133,2

11%

120,1

487,9

27%

EBIT

60,7

18%

51,4

208,2

29%

EBITDA gotówkowa*

129,6

31%

98,8

489,0

26%

Zysk netto

50,6

27%

40,0

151,8

33%

ROE kroczące

25%

-

26%

26%

-

* EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych – przychody z windykacji pakietów własnych

- Nie zwalniamy tempa po rekordowym dla nas poprzednim roku. Tylko w pierwszym kwartale wypracowaliśmy ponad 50 milionowy zysk netto, ale co ważniejsze osiągnęliśmy to przy bardzo mocnych wpływach gotówkowych. Wypracowana EBITDA gotówkowa była wyższa o 31% niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku - komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Przychody w pierwszym kwartale zamknęły się w kwocie 133,2 mln złotych i był to drugi najlepszy wynik w historii KRUKa. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy mają przede wszystkim rosnące spłaty od klientów. Ich wartość wyniosła w analizowanym okresie wysokie 187,2 mln złotych.

- Konsekwentnie realizujemy elementy naszej strategii na lata 2015-2019. Jednym z nich jest poprawa efektywności na już zakupionym portfelu. Ten proces powinien postępować. Dodatkowo sprzyja nam poprawiająca się sytuacja ekonomiczna. Bezrobocie spada, a realne dochody rosną, dzięki czemu osoby zadłużone w większym stopniu są w stanie regulować swoje zaległe zobowiązania. KRUK rozkładając dług na raty, takie możliwe do spłaty daje realną możliwość wyjścia na finansową prostą - mówi Piotr Krupa.

Nowe inwestycje i historyczna transakcja w Rumunii

Mimo zazwyczaj powolnego początku roku na rynku sprzedaży wierzytelności, KRUK zrealizował w pierwszym kwartale 14 nowych inwestycji. Podmioty Grupy kupiły portfele wierzytelności o wartości nominalnej 511 mln złotych, inwestując 43,9 mln złotych. Bez uwzględnienia inwestycji w portfel hipoteczny nabyty 31 marca 2014 roku, nakłady były o 13 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

- Widzimy, że banki w Polsce, Rumunii, Czechach i na Słowacji kontynuują wysoką podaż portfeli na sprzedaż. Z uwagi na nasze doświadczenie i rynkową pozycję jesteśmy często partnerem pierwszego wyboru dla banków, co zaobserwowaliśmy choćby przy jednej z ostatnich transakcji w Rumunii. Przypomnę, że KRUK nabył portfel wierzytelności o wartości nominalnej 761 mln zł od Piraeus Bank Romania S.A. za kwotę 50 mln złotych. Była to największa transakcja w całej historii rumuńskiego rynku niezabezpieczonych wierzytelności konsumenckich. Jednocześnie uczestniczymy w przetargach w Niemczech zbierając doświadczenie w wycenie portfeli i szukając dla nas pierwszej inwestycji na tym rynku - mówi Piotr Krupa.

Emisja obligacji

Już po zakończeniu kwartału KRUK podał informacje o emisji obligacje o łącznej wartości nominalnej 120 mln złotych. W ramach emisji publicznej KRUK zaoferuje inwestorom indywidualnym obligacje o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, z 5-letnim okresem wykupu oraz o stałym oprocentowaniu 4,5% w skali roku. W trybie oferty prywatnej, kierowanej głównie do inwestorów instytucjonalnych, KRUK zamierza wydłużyć tenor do 6 lat i wyemitować łącznie 100 mln zł wartości nominalnej obligacji o zmiennym oprocentowaniu.

- Przez wiele lat naszej wytężonej pracy i osiągania bardzo dobrych wyników zbudowaliśmy markę solidnego emitenta obligacji zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Na rynku publicznym, chcemy po raz pierwszy w historii wyemitować obligacje o stałym oprocentowaniu. Oferujemy inwestorom atrakcyjną inwestycję, a środki pozyskane z emisji przeznaczymy na finansowanie działalności Grupy, czyli przede wszystkim na inwestycje w portfele wierzytelności - mówi Piotr Krupa.

Przewiń do góry