10/10/2019

KRUK w III kwartale 2019 roku: Inwestycje w czterech krajach i 433 mln zł spłat z portfeli własnych

KRUK zainwestował w trzecim kwartale 2019 roku 83 mln złotych w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej blisko 734 mln złotych. W tym samym czasie spłaty z portfeli posiadanych przez Grupę KRUK wyniosły 433 mln złotych.

Grupa KRUK zainwestowała w trzecim kwartale w 33 portfele na czterech rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach i Słowacji. Łączne nakłady w trzech kwartałach 2019 roku wyniosły 392 mln złotych i były o 63 proc. niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Nasze inwestycje zarówno w trzecim kwartale, jak i w całym 2019 roku są niższe od zakładanych. Są one też niższe od tych w analogicznym okresie roku poprzedniego, ale transakcyjne zwroty z tych inwestycji są znacząco wyższe w zestawieniu z portfelami nabytymi w 2018 i 2017 roku. Głównie inwestowaliśmy na rynku polskim i rumuńskim (łącznie 85% od stycznia do września 2019 roku), celowo ograniczając czasowo inwestycje we Włoszech i Hiszpanii. Będziemy otwierać się na powrót do inwestycji na tych rynkach. – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. - Obserwujemy rosnącą podaż portfeli w IV kwartale 2019 roku, który jest zazwyczaj najbardziej aktywnym kwartałem pod katem transakcyjnym. Dodatkowo widzimy coraz więcej czynników, które w dłuższej perspektywie powinny wpłynąć na zwiększenie skłonności banków do sprzedaży portfeli. Jednym z nich może być ostatni wyrok TSUE z dnia 03.10.2019 roku dotyczący kredytów w CHF. Choć nie ma on bezpośredniego przełożenia na wyniki i sytuację KRUKa, to może wpłynąć na zwiększenie sprzedaży wierzytelności przez banki .

Spłaty z portfeli posiadanych przez Grupę KRUK wygenerowały w trzecim kwartale 433 mln złotych, co przełożyło się na blisko 1 307 mln złotych spłat w perspektywie 9 miesięcy 2019 roku. To o 14 proc. więcej niż w tym samym okresie 2018 roku.

- Spłaty w trzecim kwartale spadły o 3% w stosunku do drugiego kwartału 2019, co wynikało w głównej mierze z sezonowości. Jednocześnie zwiększa się kontrybucja Włoch w wartości wszystkich spłat, która już dziś sięga blisko 10 % vs. 7 % w analogicznym okresie 2018 roku. W porównaniu do trzeciego kwartału 2018 roku wartość spłat we Włoszech wzrosła o 56 %, a w Hiszpanii o 49%.

Przewiń do góry