09/10/2023

KRUK w 3 kwartale 2023 roku: 785 mln zł spłat i 812 mln zł inwestycji

Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę KRUK wyniosły w 3 kwartale 2023 roku 785  mln zł, tj. o 21% więcej niż w 3 kwartale 2022 roku i o 9 mln zł więcej niż w poprzednim kwartale. Spłaty od stycznia do września 2023 wyniosły łącznie blisko 2 ,3 mld zł, więcej o 19% r/r.

- Jesteśmy efektywni na każdym z rynków i silny trend w odzyskach jest kontynuowany. Rozwój technologiczny wspiera naszą efektywność operacyjną, która jest w naszym centrum zainteresowania i ciągłej pracy. W Polsce, po raz pierwszy w historii, w przeciągu pierwszych trzech kwartałów spłaty przekroczyły 1 mld zł ale ponad połową z 2,3 mld zł spłat pochodziła już rynków poza Polską. Spłaty samego 3 kwartału, pomimo wakacyjnej sezonowości w Hiszpanii i we Włoszech, były największe w historii kwartalnych spłat Grupy. Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowych wyników naszych działań – mówi Piotr Krupa, CEO KRUK S.A..

Grupa KRUK zainwestowała w 3 kwartale 2023 roku 812 mln zł w portfele wierzytelności o łącznym nominale 4,6 mld zł. W okresie od stycznia do września 2023 Grupa KRUK zainwestowała  blisko 2 mld zł w portfele wierzytelności o nominale 10,1 mld zł, w porównaniu do 1,4 mld zł inwestycji w wierzytelności o wartości nominalnej 7,8 mld zł w tym samym okresie ubiegłego roku. 98% wszystkich inwestycji w 3 kwartale dotyczyło zakupu wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych, nabytych przede wszystkim na rynkach zagranicznych.

 –Inwestujemy na każdym z rynków, ale w 3 kwartale zdecydowanie najwięcej nabyliśmy poza Polską. Wykorzystujemy szansę, jaką daje nam międzynarodowość Grupy. Inwestycje w Hiszpanii i Włoszech stanowiły jak do tej pory w tym roku blisko 70% wszystkich inwestycji -  komentuje Piotr Krupa. –  Mamy silną pozycję rynkową, stabilny dostęp do finansowania i chcemy wykorzystać ten moment na dalszy rozwój. Uczestniczymy we wszystkich interesujących  przetargach na każdym z rynków,  chcąc maksymalizować skalę, ale i szansę na najlepsze oczekiwane zwroty. Po 3 kwartałach mamy już wykonane 86% inwestycji z poprzedniego roku, a przed nami najintensywniejszy okres.  Zwyczajowo to pod koniec roku mamy najwięcej projektów. Rekordowe nakłady inwestycyjne oraz ciągłe doskonalenie operacyjne dają nam mocne podstawy  nad rozwojem w kolejnych latach. To dla nas kluczowe – celebrować ważne momenty, jak chociażby 25lecie KRUKa, ale przede wszystkim konsekwentnie realizować strategię i wizję przyszłych sukcesów.

Pełne dane za 3 kwartał 2023 zostaną opublikowane 8 listopada 2023 roku.

Przewiń do góry