10/01/2024

KRUK w 2023 - blisko 3 mld zł inwestycji i ponad 3 mld zł spłat

Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę KRUK wyniosły w 2023 łącznie 3,062 mld zł, więcej o 17% r/r. Spłaty w samym 4 kwartale 2023 roku wyniosły 777 mln zł, tj. o 11% więcej niż w 4 kwartale 2022 roku i o 1% mniej w porównaniu do 3 kwartału 2023.

- Od kilku lat konsekwentnie komentuję, że osiągamy rekordowy poziom spłat – i tak się też stało w 2023 roku. Przekroczyliśmy poziom 3 mld zł i na każdym z rynków nasze wyniki spłatowe były wyższe rok do roku. To bardzo dobry wynik, szczególnie w środowisku wysokiej inflacji, rosnących rat kredytowych. Myślę, że nasza operacyjna wiedza i doświadczenie ma tu kluczowe znaczenie i cały czas skupiamy się na ciągłym doskonaleniu. Niewątpliwie największy progres zrobiliśmy w tym aspekcie w Hiszpanii i we Włoszech, które obok Polski i Rumunii stanowią dla nas kluczowe rynki.– mówi Piotr Krupa, CEO KRUK S.A..

Grupa KRUK w 2023 roku zainwestowała 2,972 mld zł w portfele wierzytelności o nominale 14,5 mld zł, w porównaniu do 2,311 mld zł inwestycji w wierzytelności o wartości nominalnej 13,7 mld zł w 2022 roku. 90% wszystkich inwestycji dotyczyło zakupu wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych. W samym 4 kwartale 2023 roku inwestycje w portfele wierzytelności o łącznym nominale 4,4 mld zł wyniosły 983 mln zł.

 –Przebiliśmy oczekiwania rynku i zrealizowaliśmy nasz plan inwestycyjny z nadwyżką. Jestem bardzo zadowolony z wyniku, szczególnie że większość inwestycji to portfele wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych. 74% inwestycji zrealizowaliśmy poza rodzimym rynkiem, a najwyższe we Włoszech – blisko 1 mld zł. Również w Polsce znacząco zwiększyliśmy nasze inwestycje, szczególnie w porównaniu do roku poprzedniego, i przeznaczyliśmy ponad 770 mln zł na portfele wierzytelności - komentuje Piotr Krupa. –Pod koniec lutego skomentuję wynik 2023 roku, ale patrząc tylko na spłaty i inwestycje – to był rok KRUKa. Dla nas istotne jest, aby móc rozwijać się na rynkach z dużym potencjałem dla  głównego biznesu – czyli wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych. Mocno rozwinęliśmy się na rynku włoskim i hiszpańskim. Obok rynku polskiego i rumuńskiego stanowić będą motor dalszego rozwoju. Dodatkowo pod koniec 2023 roku zawarliśmy umowę na nabywanie pierwszych portfeli na rynku francuskim otwierając sobie tym samym drogę do nowego rynku geograficznego dla KRUKa w kolejnych latach.

Przewiń do góry